Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Intalnirile Amfiteatru Economic

Universitatea din Pitesti - 13 Noiembrie 2012

Revista Amfiteatru Economic - un jurnal al cercetarii economice academice

Foto:

Universitatea Stefan cel Mare din Suceava - 12 Aprilie 2013

Revista Amfiteatru Economic, pe o traiectorie ascendenta, 1999 - 2013

Foto:

Universitatea Valahia din Tirgoviste - 29 Mai 2014

Revista Amfiteatru Economic - un jurnal al cercetarii economice academice
Prezentare:
 • Prof. univ. dr. Dinu Vasile - Revista Amfiteatru Economic, pe o traiectorie ascendenta, 1999 - 2014
 • Prof. univ. dr. Tachiciu Laurentiu - Comunitatea revistei - aspecte de natură strategica
 • Conf. univ. dr. Vasiliu Cristinel - Cum sa ne ferim de plagiat
 • Prof. univ. dr. Dinu Vasile - Cerinte privind realizarea unui articol stiintific

Foto:

Universitatea din Craiova - Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, 24 - 25 Iunie 2014

Revista Amfiteatru Economic - un jurnal al cercetarii economice academice
Prezentare:
 • Prof. univ. dr. Dinu Vasile - Revista Amfiteatru Economic, pe o traiectorie ascendenta, 1999 - 2014
 • Prof. univ. dr. Tachiciu Laurentiu - Comunitatea revistei - aspecte de natură strategica
 • Conf. univ. dr. Vasiliu Cristinel - Cum sa ne ferim de plagiat
 • Prof. univ. dr. Dinu Vasile - Cerinte privind realizarea unui articol stiintific

Foto:


Round Table on Scholarly Publishing in the Field of Economics and Business - Bucharest, Mai 18th, 2016

Bucharest University of Economic Studies

Faculty of Business and Tourism
Amfiteatru Economic Journal
University Szczecin

Faculty of Economics Science and Management
Journal of Economics & Sociology
13:30 Faculty research activities and the need for increasing researchers’ work visibility
              Professor Rodica Pamfilie, Business and Tourism Faculty, Bucharest University of Economic Studies
              Professor Tomasz Bernat, Faculty of Economics Science and Management – Szczecin University 
13:45 Brief notes on experience in scholarly publishing of participating journals: advances and challenges ahead
• Amfiteatru Economic Journal, Vasile Dinu, Laurentiu Tachiciu
• Journal of Economics & Sociology, Yuriy Bilan
• Quality – Access to Success Journal, Tudor-George Maruntelu
• Administration and Public Management Review, Armenia Androniceanu
14:15 Promoting best practices in scientific papers writing,
Vasile Dinu, Gheorghe Săvoiu
14:30 Providing a better service to authors and readers. (open debate)
14:45 Exploring possibilities to enhance cooperation between journals’ scientific communities
Exploring interest for further actions such as library exchanges between journals, regular highlights on partner journals issues, joint scientific events etc.

Foto:
      
Universitatea din Debrecen, Școala Doctorală de Management și Afaceri – Aprilie 25, 2018

Revista Amfiteatru Economic - un jurnal al cercetarii economice academice
Prezentare:
 • Prof. univ. dr. Dinu Vasile, redactor-șef
 • Prof. univ. dr. habil. Săvoiu Gheorghe, redactor
 • Prof. univ. dr. habil. Dabija Dan Cristian, redactor

Foto:

Universitatea Economică din Katowice, Polonia - 24 mai 2018

Revista Amfiteatru Economic - un jurnal al cercetarii economice academice
Prezentare:
 • Dan-Cristian Dabija

Foto:

Universitatea Spiru Haret, București – 14 Decembrie 2018

Revista Amfiteatru Economic - un jurnal al cercetarii economice academice
Prezentare:
 • Prof. univ. dr. Dinu Vasile, redactor-șef
 • Prof. univ. dr. habil. Săvoiu Gheorghe, redactor
 • Prof. univ. dr. habil. Dabija Dan Cristian, redactor

Foto:

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic -18 Aprilie 2019

Revista Amfiteatru Economic - un jurnal al cercetarii economice academice
Prezentare: Prof. univ. dr. Dinu Vasile

Foto:

Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, 7-8 Mai 2020

La inițiativa conducerii Facultății de Economie Teoretică și Aplicată reprezentată de, conf. univ. dr. PIROȘCĂ Grigore Ioan, decanul facultății și conf. univ. dr. IACOB Silvia Elena, conf. univ. dr. MOROIANU Nicolae și STANEF Puică Roberta, prodecanii facultății, în perioada 7-8 mai 2020 a fost organizat un Atelier de lucru, cu cadrele didactice și doctoranzii acestei facultăți având tema Bune practici privind elaborarea unui articol științific și optimizarea citărilor.
Atelierul a avut ca suport principal de dezbatere cartea „A concepe, a redacta și a publica un articol științific. O abordare în contextul cercetării economice”.

Lector și moderator: prof. univ. dr. Vasile Dinu, redactor-șef al revistei Amfiteatru Economic.
Această activitate este prima întâlnire online organizată cu cititorii revistei Amfiteatru Economic.

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Școala Doctorală: Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

14 Decembrie 2020

La inițiativa profesorului Dan-Cristian Dabija în data de 14 decembrie 2020 a avut loc un Atelier de lucru, cu doctoranzii și postdoctoranzii din domeniul Marketing al acestei Facultăți, având tema Bune practici privind redactarea unui articol științific.

Lector: prof. univ. dr. Vasile Dinu, redactor-șef al revistei Amfiteatru Economic.
Moderator: prof. univ. dr. Dan-Cristian Dabija.
Activitatea a avut loc online.

designed by Soft Expert & hosted by Host Expert