Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 6, nr. 16/2004

Coperta revista nr.16

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (4242 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 9 - 14
Implementarea Sistemului de Management al Calităţii la Academia de Studii Economice Bucureşti
Autor: Prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca, Prof. univ. dr. Viorel Petrescu, Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Prof. univ. dr. Constanţa Bodea, Prof. univ. dr. Carmen Păunescu
Abstract(130KB)Articol(264KB)
DOI:
Pagina 15 - 26
Exigenţe vizând calitatea şi inocuitatea suplimentelor nutriţionale destinate sportivilor de performanţă
Autor: Lector univ. dr. Dorin Vicentiu Popescu
Abstract(57KB)Articol(614KB)
DOI:
Pagina 27 - 32
O simbioză profitabilă pentru protecţia consumatorilor, cuplul standardizare - certificare
Autor: Conf. univ. dr. Vasile Dinu
Abstract(47KB)Articol(1010KB)
DOI:
Pagina 33 - 40
Viteza de rotaţie - masură a eficienţei folosirii mijloacelor patrimoniale şi capitalurilor
Autor: Prof. univ. dr. Vergil Voineagu, Prof. univ. dr. Liviu Troie
Abstract(68KB)Articol(141KB)
DOI:
Pagina 41 - 44
Managementul inovaţiei în IMM-uri
Autor: Conf. univ. dr. Puiu Nistoreanu
Abstract(68KB)Articol(2294KB)
DOI:
Pagina 45 - 48
Analiza profitului - o abordare strategică
Autor: Conf. univ. dr. Eduard Dinu
Abstract(52KB)Articol(109KB)
DOI:
Pagina 49 - 52
Comunicarea prin relaţii publice
Autor: Lector univ. dr. Mihai Felea
Abstract(71KB)Articol(259KB)
DOI:
Pagina 53 - 56
Produse şi servicii în noua economie
Autor: Prof. univ. dr. Bogdan Onete
Abstract(48KB)Articol(1499KB)
DOI:
Pagina 57 - 60
Coordonate ale procesului de globalizare
Autor: Conf. univ. dr. Rodica Milena Zaharia
Abstract(71KB)Articol(261KB)
DOI:
Pagina 61 - 64
Rolul merchandising-ului în gestiunea suprafeţei de vânzare
Autor: Lector univ. drd. Cristinel Vasiliu
Abstract(45KB)Articol(932KB)
DOI:
Pagina 65 - 68
Particularităţi ale managementului întreprinderii nipone
Autor: Lector univ. dr. Sorin George Toma
Abstract(41KB)Articol(1376KB)
DOI:
Pagina 69 - 74
Comportamentul decizional în condiţii de risc
Autor: Asistent univ. dr. Nela Popescu
Abstract(66KB)Articol(1433KB)
DOI:
Pagina 75 - 81
Recursul la contabilitatea managerială - o problemă de actualitate
Autor: Lector univ. dr. Liana Anica Popa
Abstract(46KB)Articol(433KB)
DOI:
Pagina 82 - 88
Joseph M Juran - Personalitatea omului si opera sa
Autor: Dr. Ştefan Răgălie
Abstract(69KB)Articol(384KB)
DOI:
Pagina 89 - 91
Alexandru Marghiloman - Am intrat în politică bogat şi ies sărac dar cu mâinile curate
Autor: Conf. univ. dr. Nicolae Lupu
Abstract(36KB)Articol(461KB)
DOI:
Pagina 92 - 94
Instituţiile Uniunii Europene
Autor: Prof. gr. I Adriana Pietrăreanu
Abstract(44KB)Articol(573KB)
DOI:
Pagina 95 - 95
Conferinţa internaţională Comerţ şi Competitivitate
Autor:
Articol(117KB)
DOI:
Pagina 96 - 97
Simpozion Marfă-Calitate-Globalizare
Autor:
Articol(116KB)
DOI:
Pagina 98 - 99
Bune practici
Autor: Anca Damian
Articol(99KB)
DOI:
Pagina 100 - 101
Cărţi şi publicaţii
Autor:
Articol(1710KB)
DOI:
Pagina 102 - 103
Web-site-uri
Autor:
Articol(190KB)
DOI:
Pagina 104 - 104
Sesiunea Ştiintifică Studenţească, ediţia a V-a 2004
Autor:
Articol(46KB)
DOI:
Pagina 105 - 108
Sinteza lucrărilor premiate la secţiunea Economia Comerţului
Autor:
Articol(665KB)
DOI:
Pagina 109 - 111
Sinteza lucrărilor premiate la secţiunea Economie Agroalimentară şi a Mediului
Autor:
Articol(266KB)
DOI:
Pagina 112 - 112
Sinteza lucrarilor premiate la secţiunea Comunicare - multimedia şi Internet
Autor:
Articol(1212KB)
DOI:
Pagina 112 - 112
Sinteza lucrarilor premiate la secţiunea Comunicare - multimedia şi Internet
Autor:
Articol(1212KB)
DOI:
Pagina 112 - 112
Sinteza lucrarilor premiate la secţiunea Comunicare - multimedia şi Internet
Autor:
Articol(1212KB)
DOI:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert