Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 18, nr. 43/2016

Coperta revista nr.43

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (4246 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 323 - 323
Amfiteatru Economic
Autor:
Articol(282KB)
DOI:
Pagina 324 - 324
Redactie
Autor:
Articol(88KB)
DOI:
Pagina 325 - 325
Cuprins
Autor:
Articol(89KB)
DOI:
Pagina 327 - 328
Constrângerile dezvoltării economice în UE pentru țările ex-socialiste din Europa Centrală și de Est
Autor: Vasile Dinu
Articol(133KB)
DOI:
Pagina 329 - 329
Constrângerile dezvoltării economice în UE pentru țările ex-socialiste din Europa Centrală și de Est
Autor:
Articol(81KB)
DOI:
Pagina 330 - 346
Disparități, decalaje și tendințe specifice de concentrare – diversificare în grupul țărilor ex-socialiste Central și Est Europene
Autor: Gheorghe Săvoiu și Marian Siminică
Abstract(383KB)Articol(550KB)
DOI:
Pagina 347 - 363
Învățarea pe tot parcursul vieții și inserţia profesională în țările din regiunea Dunării: influențe și corelaţii
Autor: Constanţa-Nicoleta Bodea, Maria-Iuliana Dascălu, Gordana Velikic şi Stelian Stancu
Abstract(348KB)Articol(474KB)
DOI:
Pagina 364 - 364
Testarea curbei de mediu Kuznets într-un eșantion de economii în tranziție printr-o analiză a regresiei pe un panel al unei tranziții constante
Autor: Mahmut Zortuk și Sinan Çeken
Abstract(122KB)Articol(122KB)
DOI:
Pagina 365 - 365
Efectul datoriei externe asupra sectorului economic în țările selectate din CESEE
Autor: Ramin Bashir Khodaparasti și Reza Mohammadpour
Abstract(113KB)Articol(113KB)
DOI:
Pagina 366 - 383
Inegalitate, creștere economică și deschidere comercială: un studiu de caz al țărilor din Europa Centrală și de Est (ECE)
Autor: Olimpia Neagu, Florin Dumiter și Alexandra Braica
Abstract(368KB)Articol(307KB)
DOI:
Pagina 384 - 400
Evoluția convergentă a Produsului Intern Brut al României în raport cu rezultatul macroeconomic mediu al țărilor Uniunii Europene
Autor: Raluca Necula, Mirela Stoian și Manea Drăghici
Abstract(388KB)Articol(344KB)
DOI:
Pagina 401 - 419
Efectele decalajelor și a disparităților privind creșterea economică. Un studiu asupra a 10 țări ex-socialiste din Europa Centrală și de Est, membre ale Uniunii Europene
Autor: Marușa Pescu (Beca) și Camelia Ștefan (Barabaș)
Abstract(404KB)Articol(435KB)
DOI:
Pagina 420 - 420
Interferenţe Economice
Autor:
Articol(74KB)
DOI:
Pagina 421 - 421
Capital uman şi creşterea economică – cât de intensă este Nexus?
Autor: Marinko Škare si Sabina Lacmanović
Abstract(120KB)Articol(120KB)
DOI:
Pagina 422 - 422
Substituție intertemporală și oferta de muncă a IMM-urilor bosniace
Autor: Ada Šabić-Lipovača, Wadim Striełkowski și Yuriy Bilan
Abstract(120KB)Articol(120KB)
DOI:
Pagina 423 - 431
Cristian Bogdan Onete, Ioana Teodorescu și Viorel Vasile
Autor: Cristian Bogdan Onete, Ioana Teodorescu și Viorel Vasile
Abstract(381KB)Articol(275KB)
DOI:
Pagina 432 - 444
Modele inovative pentru calitatea alimentelor – la confluența dintre consumatorul modern și afacerea sustenabilă
Autor: Rodica Pamfilie, Magdalena Bobe, Lavinia Cristescu și Maria Alexandra Toma
Abstract(410KB)Articol(380KB)
DOI:
Pagina 445 - 459
Expectanţe socio-profesionale la masteranzii din Academia de Studii Economice din Bucureşti
Autor: Lelia Voinea, Camelia Stăiculescu și Ion Schileru
Abstract(379KB)Articol(290KB)
DOI:
Pagina 460 - 475
Managementul și monitorizarea performanței în auditul intern pentru sectorul public din România
Autor: Elena Doina Dascălu, Nicu Marcu și Ioan Hurjui
Abstract(417KB)Articol(358KB)
DOI:
Pagina 476 - 476
Amfiteatru Economic vă recomandă
Autor:
Articol(61KB)
DOI:
Pagina 477 - 495
Model spațial pentru determinarea locațiilor optime de amplasare a centrelor logistice într-o zona economică predefinită
Autor: Ramona Iulia Țarțavulea (Dieaconescu), Mihaela Gabriela Belu, Dorel Mihai Paraschiv și Ioan Popa
Abstract(364KB)Articol(552KB)
DOI:
Pagina 496 - 501
A concepe, a redacta și a publica un articol științific
Autor: Constantin Brătianu
Articol(334KB)
DOI:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert