Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 19, nr. 44/2017

Coperta revista nr.44

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (3643 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 1 - 1
Amfiteatru Economic
Autor:
Articol(110KB)
DOI:
Pagina 2 - 2
Redactie
Autor:
Articol(44KB)
DOI:
Pagina 3 - 4
Cuprins
Autor:
Articol(93KB)
DOI:
Pagina 5 - 8
Managementul calității și execelența în afaceri
Autor: Vasile Dinu
Articol(153KB)
DOI:
Pagina 9 - 10
Managementul calității și excelența în afaceri
Autor:
Articol(86KB)
DOI:
Pagina 11 - 11
Abordarea MBNQA în managementul calității pentru susținerea performanței activității durabile în agricultură
Autor: Radovan Savov, Juraj Chebeň, Drahoslav Lančarič şi Roman Serenčéš
Articol(122KB)
DOI:
Pagina 12 - 24
Determinarea corelațiilor între elemetele modelului EFQM de excelență în afaceri aplicând analiza factorială
Autor: Nicolae Al. Pop şi Corina Pelau
Abstract(465KB)Articol(953KB)
DOI:
Pagina 24 - 43
Evaluarea gradului de implementare a modelului de excelență „Cadrul Comun de Autoevaluare (CAF ‒ 2013)” de către Institutele Naționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare din România
Autor: Cristina Raluca Popescu, Gheorghe N. Popescu şi Veronica Adriana Popescu
Abstract(498KB)Articol(428KB)
DOI:
Pagina 44 - 61
Abordarea tridimensională a managementului calității totale, o opțiune strategică esențială pentru excelența în afaceri
Autor: Armenia Androniceanu
Abstract(297KB)Articol(432KB)
DOI:
Pagina 62 - 62
Spre o dezvoltare durabilă: strategii operaționale eficiente, managementul calității și excelența operațiilor în domeniul bancar
Autor: Vesna Tornjanski, Sanja Marinković şi Željka Jančić
Articol(138KB)
DOI:
Pagina 63 - 63
Studiu privind dezvoltarea modelelor de măsurare a calității pentru direcționarea serviciilor de afaceri în relație cu satisfacția clientului
Autor: Katrin Marquardt, Marieta Olaru şi Ioana Ceausu
Articol(99KB)
DOI:
Pagina 64 - 64
Măsurarea calității în industria auto post-vânzare: scala AutoSERVQUAL
Autor: Yasin Galip Gencer şi Ulas Akkucuk
Articol(108KB)
DOI:
Pagina 65 - 65
Implementarea managementului calității totale și satisfacția clienților în industria ospitalității
Autor: Miroslav Knežević, Slobodan Čerović, Vladimir Džamić şi Tijana Radojević
Articol(122KB)
DOI:
Pagina 66 - 88
Studiu empiric privind impactul adoptării standardelor internaţionale ISO privind sistemele de management asupra încrederii în mediul economic din zona euro
Autor: Ştefan Daniel Armeanu, Georgeta Vintilă şi Ştefan Cristian Gherghina
Abstract(416KB)Articol(502KB)
DOI:
Pagina 89 - 103
Explorarea impactului certificării ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 asupra performanței financiare: cazul companiilor cotate la Bursa de Valori București
Autor: Mihaela Ionașcu, Ion Ionașcu, Marian Săcărin şi Mihaela Minu
Abstract(483KB)Articol(384KB)
DOI:
Pagina 104 - 104
Analiza costurilor calității nesatisfăcătoare, prin utilizarea unui software de simulare
Autor: Jana Fabianová, Jaroslava Janeková şi Daniela Onofrejová
Articol(107KB)
DOI:
Pagina 105 - 105
Realizarea excelenței în afaceri prin optimizarea pregătirii investigative corporative
Autor: Gojko Grubor, Ivan Barać, Nataša Simeunović şi Nenad Ristić
Articol(114KB)
DOI:
Pagina 106 - 122
Managementul calității consultanței pentru managementul proiectelor. Un studiu de caz într-o companie internațională de consultanță
Autor: Eduard-Gabriel Ceptureanu, Sebastian-Ion Ceptureanu, Cristian-Eugen Luchian și Iuliana Luchian
Abstract(482KB)Articol(358KB)
DOI:
Pagina 123 - 123
Interferențe Economice
Autor:
Articol(57KB)
DOI:
Pagina 124 - 124
Programarea anticipativă a consultingului organizațional: diferența dintre percepția și comportamentul organizațional
Autor: Ichak Adizes, Mladen Cudanov şi Dusanka Rodic
Articol(122KB)
DOI:
Pagina 125 - 125
Estimarea relației dintre inflație și variabilitatea prețurilor relative: cauzalitatea Granges și abordarea de modelare ARDL
Autor: Saghir Pervaiz Ghauri, Rizwan Raheem Ahmed, Jolita Vveinhardt şi Dalia Streimikiene
Articol(104KB)
DOI:
Pagina 126 - 126
Determinanți ai investițiilor străine directe în România: o abordare cantitativă
Autor: Calcedonia Enache şi Fernando Merino
Articol(339KB)
DOI:
Pagina 127 - 127
Amfiteatru Economic vă recomandă
Autor:
Articol(85KB)
DOI:
Pagina 128 - 153
Evaluarea impactului de prim nivel al industriilor inovatoare asupra economiilor regionale din Europa
Autor: Adrian Oţoiu, Ramona Bere şi Cătălin Silvestru
Abstract(776KB)Articol(344KB)
DOI:
Pagina 154 - 166
Dezvoltarea și operaționalizarea unui model de sistem de management al inovării ca parte a sistemului integrat calitate ‒ mediu ‒ securitate
Autor: Dorin Maier, Irmer Sven-Joachim, Astrid Fortmüller și Andreea Maier
Abstract(418KB)Articol(389KB)
DOI:
Pagina 167 - 178
Bune practici privind integrarea micilor producători agricoli români în cadrul filierelor agroalimentare
Autor: Dan Boboc, Gabriel Popescu, Mirela Stoian, Georgiana-Raluca Lădaru și Dan Cosmin Petrache
Abstract(415KB)Articol(265KB)
DOI:
Pagina 179 - 183
The market for ideas. Pentru elita bunului simț
Autor: Octavian-Dragomir Jora şi Alexandru Georgescu
Articol(178KB)
DOI:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert