Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 19, nr. Special 11/2017

Coperta revista nr.Special 11

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (7933 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 626 - 626
Amfiteatru Economic
Autor:
Articol(404KB)
DOI:
Pagina 627 - 627
Redactie
Autor:
Articol(104KB)
DOI:
Pagina 628 - 628
Cuprins
Autor:
Articol(318KB)
DOI:
Pagina 629 - 630
Managementul calității totale ‒ un mod de conducere a organizații centrat pe calitate
Autor: Vasile Dinu
Articol(441KB)
DOI:
Pagina 631 - 631
Efectul investițiilor sustenabile asupra obiectivelor economice ale companiei în relație cu managementul total al calității
Autor: Jochen Schmid, Marieta Olaru și Ana-Maria Verjel
Articol(442KB)
DOI:
Pagina 632 - 632
Contribuția la integrarea sistemelor de management orientate către managementul durabil şi managementul total al calităţii
Autor: Věra Pelantová și Eva Šlaichová
Articol(369KB)
DOI:
Pagina 633 - 633
Dezvoltarea unui proiect scorecard pentru a măsura performanța managementului de proiect în relație cu modelul de excelență EFQM
Autor: Mathias Scheiblich, Mihaela Maftei, Vanessa Just și Michael Studeny
Articol(446KB)
DOI:
Pagina 634 - 634
Masurarea prformantei standardelor referitoare la sistemele de management utilizand balanced scorecard
Autor: Jan Kopia, Andreas Kompalla, Melanie Buchmüller și Bastian Heinemann
Articol(425KB)
DOI:
Pagina 635 - 635
Efectele financiare pe termen lung ale maturității sistemului de management al calității bazate pe principiile ISO 9001
Autor: Ana Kundid Novokmet și Andrijana Rogošić
Articol(430KB)
DOI:
Pagina 636 - 628
Model de management al riscurilor din perspectiva implementării standardului ISO 9001:2015 în cadrul companiilor de servicii financiare
Autor: Cătălina Sitnikov, Claudiu George Bocean, Dorel Berceanu și Ramona Pîrvu
Abstract(388KB)Articol(732KB)
DOI:
Pagina 655 - 669
Impactul aplicării modelului de management al calității totale asupra performanțelor organizațiilor din sectorul Telecom din România
Autor: Cristian Busu și Mihail Busu
Abstract(435KB)Articol(743KB)
DOI:
Pagina 670 - 683
Impactul culturii calității și leadership-ului asupra relației cu clienții în organizații din industria de construcţii metalice din România
Autor: Liviu Ilieș, Horațiu Cătălin Sălăgean și Ioana Beleiu
Abstract(523KB)Articol(876KB)
DOI:
Pagina 684 - 696
Modelul de excelență al Fundației Europene pentru Managementul Calității (EFQM) într-o societate producătoare de aparataj electric de conexiuni de joasă tensiune
Autor: Özgür Özmen, Roxana Sârbu, Andreea Simona Săseanu și Corneliu Toader
Abstract(428KB)Articol(758KB)
DOI:
Pagina 697 - 710
De la conformitate la excelenţă– studiu privind calitatea serviciilor în profesia contabilă din România
Autor: Costin Daniel Avram, Greti Daniela Ţogoe și Alexandru Avram
Abstract(447KB)Articol(819KB)
DOI:
Pagina 711 - 725
Rolul managementului calității totale în dezvoltarea conceptului de responsabilitate socială pentru apărarea interesului public în asociațiile profesiilor liberale
Autor: Cristina Raluca Gh. Popescu
Abstract(456KB)Articol(780KB)
DOI:
Pagina 726 - 741
Model de excelență pentru convergența sustenabilă în învățământul superior din UE
Autor: Valentina Mihaela Ghinea, Alina Mihaela Dima și Shahrazad Hadad
Abstract(472KB)Articol(960KB)
DOI:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert