Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 7, nr. 17/2005

Coperta revista nr.17

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (5149 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 5 - 8
Comerţ şi globalizare
Autor: Prof. univ. dr. Dinu Vasile
Articol(73KB)
DOI:
Pagina 9 - 20
Mutaţii în structura distribuţiei pe plan internaţional
Autor: Prof. univ. dr. Ana-Lucia Ristea; Prof. univ. dr. Valeriu Ioan-Franc
Articol(508KB)
DOI:
Pagina 21 - 26
Exigenţele Organizaţiei Mondiale a Comerţului cu privire la liberalizarea comerţului internaţional
Autor: Conf. univ. dr. Dinu Vasile
Articol(394KB)
DOI:
Pagina 27 - 32
Mărfurile neconvenţionale - provocări viitoare
Autor: Conf. univ. dr. Ion Schileru
Articol(374KB)
DOI:
Pagina 33 - 36
Organizarea tip reţea, ca reacţie la globalizarea comerţului
Autor: Prof. univ. dr. Mariana Drăguşin
Articol(330KB)
DOI:
Pagina 37 - 42
Impactul mondializării asupra comerţului internaţional
Autor: Prof. univ. dr. Ion Stegăroiu
Articol(357KB)
DOI:
Pagina 43 - 48
Efecte ecologice ale globalizării fluxurilor comerciale
Autor: Prof. univ. dr. Bran Florina; Prof. univ. dr. Moga Toader; Lector univ. dr. Ioan Ildiko
Articol(1105KB)
DOI:
Pagina 49 - 56
Analiză comparativă a activităţii de comerţ în România şi ţările Uniunii Europene în condiţiile globalizării economiei
Autor: Prof. univ. dr. Silvia Elena Cristache; Prof. univ. dr. Daniela Şerban
Articol(404KB)
DOI:
Pagina 57 - 64
Rolul şi locul comerţului cu bunuri alimentare în contextul globalizării
Autor: Lector univ. dr. Dorin Vicenţiu Popescu
Articol(385KB)
DOI:
Pagina 65 - 70
Evoluţia pieţelor agroalimentare în contextul globalizării
Autor: Conf. univ. dr. Mirela Stoian
Articol(435KB)
DOI:
Pagina 71 - 78
Globalizare şi turism. Cazul României
Autor: Carmen Gerea
Articol(386KB)
DOI:
Pagina 79 - 82
Dezvoltarea comerţului electronic în condiţiile globalizării
Autor: Lector univ. drd. Mihai Felea
Articol(235KB)
DOI:
Pagina 83 - 88
Este comerţul românesc cu amănuntul pregătit pentru integrarea europeană
Autor: Lector univ. drd. Cristinel Vasiliu
Articol(346KB)
DOI:
Pagina 89 - 96
Legea aplicabilă contractelor de comerţ internaţional
Autor: Dan Laurenţiu Stoicescu, Avocat
Articol(539KB)
DOI:
Pagina 97 - 102
Preocupări şi tendinţe în cadrul pieţei produselor de panificaţie în UE cu implicaţii pe piaţa românească de produse de panificaţie
Autor: Asistent univ. dr. Andreea Săseanu
Articol(347KB)
DOI:
Pagina 103 - 108
Progres şi globalizare
Autor: Dr. ec. Simona Diaconu
Articol(346KB)
DOI:
Pagina 109 - 116
Libera circulaţie a capitalurilor în România între globalizare şi integrarea în UE
Autor: Ec. dr. Raluca Florentina Creţu
Articol(577KB)
DOI:
Pagina 117 - 120
Aspecte ale pregătirii comerciale în învăţământul universitar european
Autor: Lector univ. drd. Mihai Felea; Lector univ. drd. Cristinel Vasiliu
Articol(245KB)
DOI:
Pagina 121 - 124
Particularităţi ale sistemului de educaţie şi învăţământ din SUA şi rolul acestuia asupra dezvoltării economico-sociale
Autor: Asistent univ.dr. Andreea Săseanu
Articol(239KB)
DOI:
Pagina 125 - 130
Învăţământul superior din domeniul comercial în Australia
Autor: Lector univ. dr. ec. ing. Sorin-George Toma
Articol(214KB)
DOI:
Pagina 131 - 134
Instituţiile Uniunii Europene
Autor: Prof. Adriana Pietrăreanu
Articol(274KB)
DOI:
Pagina 135 - 138
Fordism, postfordism şi globalizare
Autor: Lector univ. dr. ec. ing. Sorin-George Toma
Articol(350KB)
DOI:
Pagina 139 - 142
Tribuna Economică - 105 ani de tradiţie şi continuitate
Autor:
Articol(1042KB)
DOI:
Pagina 143 - 150
Accesarea fondurilor Phare prin proiectul Investiţii în turism
Autor: Ec. Petre Partal
Articol(410KB)
DOI:
Pagina 151 - 154
Cărţi şi publicaţii
Autor:
Articol(342KB)
DOI:
Pagina 155 - 0
Web-site-uri
Autor:
Articol(502KB)
DOI:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert