Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 6, nr. 15/2004

Coperta revista nr.15

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (0 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 3 - 4
Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor
Autor: dr. Vasile Dinu, prof. gr. I Stanciu Ion
DOI:
Pagina 5 - 7
Aspecte esenţiale privind apa şi consumatorii la nivel mondial, european şi naţional
Autor: dr. Dinu Vasile, student Constantin George-Florin
DOI:
Pagina 8 - 12
Managementul serviciilor hidroedilitare la nivelul bazinelor hidrografice
Autor: dr. Vladimir Rojanschi
DOI:
Pagina 13 - 17
Componenta ecologică a deciziilor economice în gestionarea resurselor naturale
Autor: dr. Florina Bran
DOI:
Pagina 18 - 21
Contribuţiile VEOLIA WATER la modernizarea serviciilor aduse consumatorilor
Autor: Giovana Soare - Responsabil Dezvoltare Veolia Water
DOI:
Pagina 22 - 24
Preocupări actuale şi de perspectivă privind apa şi consumatorii în comunitatea locală
Autor: Cristea Dumitru - Director tehnic RAM Buzău
DOI:
Pagina 25 - 27
Activitatea de gospodărire, gestiune şi protecţia calităţii apelor la Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa
Autor: Tinca Ligia - Director, Emilian Albu - Şef serviciu monitoring
DOI:
Pagina 28 - 29
Protejarea stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu calitatea apei de băut în judeţul Buzău
Autor: dr. Elena Dorobanţu - Şef compartiment Igiena mediului ambiant
DOI:
Pagina 30 - 31
Drepturile consumatorilor cu privire la furnizarea apei potabile
Autor: Constantinescu Lucia – Şef birou OJPC Buzău
DOI:
Pagina 32 - 32
Dreptul consumatorilor la apă
Autor: Laura Pascu - Public Relations Manager
DOI:
Pagina 33 - 34
Daţi o şansă apei!
Autor: Pericle Uidumac - Editor coordonator al Revistei de comerţ
DOI:
Pagina 35 - 38
Resursele de apă şi ecosistemele acvatice în turismul durabil
Autor: dr. Ildiko Ioan
DOI:
Pagina 39 - 41
Utilizarea durabilă a resurselor de apă în agricultură
Autor: dr. Carmen Rădulescu
DOI:
Pagina 42 - 42
Apa înseamnă viaţă
Autor: ing. Brănescu Ion Constantin - Director Centrul Judeţean de Consultanţă Agricolă Buzău
DOI:
Pagina 43 - 44
Condiţii îmbunătăţite pentru utilizarea apei în agricultura buzoiană
Autor: Ing. Radu Meşterelu, Director SNIF Buzău, ing. Veronel Enache - Şef serviciu exploatare SNIF Buzău
DOI:
Pagina 45 - 46
Grup Romet Buzău - firmă permanent implicată în domeniul apei
Autor: ing. Bogdan Nistor - Director executiv Grup Romet Buzău
DOI:
Pagina 47 - 47
Armonizarea intereselor ecologice şi socio-economice într-un sistem de gospodăire a apelor
Autor: drd. Carmen Trică
DOI:
Pagina 48 - 0
Irigaţiile în agricultura României
Autor: drd. Costantin Florentina
DOI:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert