Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 5, nr. 12/2003

Coperta revista nr.12

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (0 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 3 - 3
Extinderea UE va schimba viaţa cetăţenilor români
Autor: dr. Vasile Dinu
DOI:
Pagina 4 - 5
Politici şi măsuri privind schimbarea climatică la nivelul Uniunii Europene
Autor: dr. Florina Bran
DOI:
Pagina 6 - 6
Un nou mod de abordare a politicii agricole în contexul integrarii Romaniei în UE
Autor: dr. Toader Moga
DOI:
Pagina 7 - 9
Instituţii implicate în protecţia consumatorului la nivelul UE
Autor: dr. Vasile Dinu
DOI:
Pagina 10 - 12
Lideri ai pieţei europene a turismului rural
Autor: dr. Puiu Nistoreanu
DOI:
Pagina 13 - 14
Armonizarea statisticii naţionale cu statistica UE
Autor: dr. Liviu Troie, dr. Monica Roman
DOI:
Pagina 15 - 15
Legea comerţului-încă un pas spre integrarea europeana
Autor: dr. Mariana Draguşin
DOI:
Pagina 16 - 18
Politica UE în domeniu calităţii
Autor: dr. Roxana Sârbu
DOI:
Pagina 19 - 19
Perceperea calităţii produselor alimentare de către consumatorii europeni
Autor: dr. Mirela Stoian
DOI:
Pagina 20 - 20
Diversificarea bazei energetice-un obiectiv major al politicilor ecologice în UE
Autor: drd. Ioan Ilidoko, drd. Anca Georgiana Bran
DOI:
Pagina 21 - 22
Abordarea holistă şi reflectarea condiţiilor de incertitudine şi risc a problemelor de mediu
Autor: drd. Daniela Dragne
DOI:
Pagina 23 - 23
Sprijinirea şi dezvoltarea măsurilor de agro-mediu în România ca parte componentă a politicii de protecţie a mediului, necesară aderarii la Uniunea Europeană
Autor: drd. Carmen Valentina Rădulescu
DOI:
Pagina 24 - 24
Politici investiţionale de mediu în profil teritorial
Autor: drd. Cristina Constantin, drd. Oana David
DOI:
Pagina 25 - 25
Sisteme informatice descentralizate sau sisteme informatice centralizate?
Autor: drd. Florin Bran
DOI:
Pagina 26 - 29
Principii ale integrarii sistemului bancar în Uniunea Europeana
Autor: dr. Mihai Daniel Roman, dr. Monica Mihaela Roman, drd. Aniela Raluca Danciu
DOI:
Pagina 30 - 30
Dimensiunea europeana a analizei finaciare
Autor: dr. Eduard Dinu
DOI:
Pagina 31 - 31
Standardele europene privind proprietatea intelectuală si protecţia ei în România
Autor: dr. Stefan Răgălie
DOI:
Pagina 32 - 33
Sarcinile merceologiei în condiţiile aderarii României la Uniunea Europeană
Autor: dr. Roxana Sârbu
DOI:
Pagina 34 - 35
Uniunea Europeană-aspecte juridice generale
Autor: Alexandra Zainea
DOI:
Pagina 36 - 36
Aderarea Romaniei la Uniunea Europeană-o perspectivă monetaraă
Autor: dr. Sorin Toma, drd. Gabriela Toma
DOI:
Pagina 37 - 37
Extinderea Uniunii Europene: de la 15 la 27 de membri
Autor: prof. Adriana Pietrăreanu
DOI:
Pagina 38 - 38
Capitole de negociere pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeană
Autor:
DOI:
Pagina 39 - 39
Instituţiile Uniunii Europene
Autor:
DOI:
Pagina 40 - 41
Simbolurile Uniunii Europene
Autor:
DOI:
Pagina 42 - 42
Programe europene în judeţul Buzău
Autor: George-Florin Constantin
DOI:
Pagina 43 - 43
SAPARD program special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în judeţul Buzău
Autor: Mădălina Ionescu
DOI:
Pagina 44 - 44
Proiecte europene la Râmnicu Sărat
Autor: Liviu Ion
DOI:
Pagina 45 - 45
Programe de mediu în judeţul Buzău
Autor: Diana Irimia
DOI:
Pagina 46 - 2
Spring Day in Europe
Autor: prof. Adriana Pietrăreanu, prof Cătălina Poştovei
DOI:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert