Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 12, nr. 27/2010

Coperta revista nr.27

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (4546 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 1 - 1
Amfiteatru Economic
Autor:
Articol(48KB)
DOI:
Pagina 2 - 3
Redactie
Autor:
Articol(47KB)
DOI:
Pagina 4 - 4
Cuprins
Autor:
Articol(58KB)
DOI:
Pagina 5 - 8
Activitatea comercială şi dezvoltarea durabilă
Autor: Vasile Dinu
Articol(77KB)
DOI:
Pagina 9 - 9
Contribuţia activităţii comerciale la dezvoltarea durabilă
Autor:
Articol(64KB)
DOI:
Pagina 10 - 26
Activitatea comercială responsabilă a imm -urilor şi valorile specifice dezvoltării durabile din perspectiva modelului european de excelenţă
Autor: Marieta Olaru, Vasile Dinu, Ghiorghiţa Stoleriu, Diana Sandru şi Violeta Dincă
Abstract(73KB)Articol(223KB)
DOI:
Pagina 27 - 35
Modele ale influenţei comerţului intra-regional asupra dezvoltării sustenabile în românia
Autor: Dumitru Miron, Alina Mihaela Dima, Simona Vasilache
Abstract(72KB)Articol(152KB)
DOI:
Pagina 36 - 51
Legătura pe termen lung dintre activitatea comercială şi dezvoltarea durabilă în ţările din zona baltică şi europa centrală şi de est
Autor: Basarab Gogoneaţă
Abstract(72KB)Articol(210KB)
DOI:
Pagina 52 - 66
Politica referitoare la amprenta de carbon A celor mai importanţi zece detailişti la nivel global: contribuţie la dezvoltarea durabilă
Autor: Carmen Bălan
Abstract(74KB)Articol(201KB)
DOI:
Pagina 67 - 83
Percepţia studenţilor de la specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor cu privire la importanţa dezvoltării durabile în activitatea comercială
Autor: Valentin Niţă, Daniela Tatiana Agheorghiesei
Abstract(79KB)Articol(240KB)
DOI:
Pagina 84 - 99
Comercializarea vacanţelor în ariile naturale protejate - formă a dezvoltării durabile în turism
Autor: Rodica Minciu, Delia Popescu, Mihaela Pădurean, Remus Hornoiu, Andreea Băltăreţu
Abstract(78KB)Articol(423KB)
DOI:
Pagina 100 - 116
Dotările comerciale şi regenerarea urbană
Autor: Ana-Lucia Ristea, Ioan-Franc Valeriu, Ion Stegăroiu şi Gabriel Croitoru
Abstract(77KB)Articol(217KB)
DOI:
Pagina 117 - 131
Stabilirea de preţuri juste–principiu Fundamental al marketingului durabil
Autor: Iacob Cătoiu, Diana Maria Vrânceanu, Alina Filip
Abstract(73KB)Articol(196KB)
DOI:
Pagina 132 - 147
Implicaţiile activităţii comerciale din cadrul aşezămintelor monahale ca modalitate de susţinere a dezvoltării durabile în turismul religios din România
Autor: Gabriela Cecilia Stănciulescu, Alexandra-Maria Ţîrca
Abstract(77KB)Articol(207KB)
DOI:
Pagina 148 - 158
Determinanţi interni ai performanţelor de mediu. studiu de caz: activitatea de comercializare
Autor: Florina Bran, Ildiko Ioan, Carmen Valentina Rădulescu
Abstract(73KB)Articol(155KB)
DOI:
Pagina 159 - 171
Contribuţia activităţii comerciale la dezvoltarea durabilă prin acţiuni de responsabilitate socială: o viziune a imm-urilor
Autor: Rodica Milena Zaharia, Alin Stancu, Carmen Stoian, Mihaela Diaconu
Abstract(76KB)Articol(183KB)
DOI:
Pagina 172 - 172
Interferenţe Economice
Autor:
Articol(61KB)
DOI:
Pagina 173 - 173
Construcţii noi şi constucţii reabilitate: impactul asupra creşterii economice ale subregiunilor portugaliei continentale
Autor: Vera Mota, Paulo Maçãs Nunes, António Fernandes de Matos
Articol(64KB)
DOI:
Pagina 174 - 174
Un model bazat pe ontologii al competenţelor de managementul proiectelor de dezvoltare sustenabilă: studiu de caz pentru managementul activităţilor comerciale în proiecte
Autor: Constanta-Nicoleta Bodea, Cetin Elmas, Ana Tanasescu, Maria Dascalu
Articol(73KB)
DOI:
Pagina 175 - 175
Analiza parităţii puterii de cumpărare din ţările în tranziţie: probe evidenţiate în breşele structurale
Autor: Ali Acaravci, Ilhan Ozturk
Articol(72KB)
DOI:
Pagina 176 - 176
Deficitul comercial şi rezultatele sectorului bancar din românia şi bulgaria
Autor: Alenka Kavkler, Mejra Festić
Articol(74KB)
DOI:
Pagina 177 - 177
Amfiteatru Economic vă recomandă
Autor:
Articol(262KB)
DOI:
Pagina 178 - 190
Bune practici de management utilizate în planificarea servirii clienţilor în domeniul logisticii din România
Autor: Emil Crişan, Liviu Ilieş, Irina Salanţă
Abstract(76KB)Articol(495KB)
DOI:
Pagina 191 - 204
Bune practici privind mangementul reciclării deşeurilor solide
Autor: Doru Alexandru Pleşea, Smaranda Vişan
Abstract(73KB)Articol(551KB)
DOI:
Pagina 205 - 210
Gheorghe Dolgu, o carieră de excepţie
Autor: Ioan Popa
Articol(584KB)
DOI:
Pagina 211 - 216
HANDELSMANAGEMENT
Autor: Nicolae Al. Pop, Dan Cristian Dabija
Articol(390KB)
DOI:
Pagina 217 - 256
Business, Ethics, And The Environment: Imagining A Sustainable Future
Autor: Ionica Holban (Oncioiu)
Articol(326KB)
DOI:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert