Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 13, nr. 29/2011

Coperta revista nr.29

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (11925 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 1 - 1
Amfiteatru Economic
Autor:
Articol(230KB)
DOI:
Pagina 2 - 2
Redactie
Autor:
Articol(139KB)
DOI:
Pagina 3 - 5
Cuprins
Autor:
Articol(208KB)
DOI:
Pagina 6 - 7
Responsabilitatea socială corporativă - oportunitate de reconciliere a intereselor economice cu cele sociale si de mediu
Autor: Vasile Dinu
Articol(225KB)
DOI:
Pagina 8 - 9
Responsabilitatea socială a corporaţiilor
Autor:
Articol(192KB)
DOI:
Pagina 10 - 27
Un model de corporatie axat pe teoria similitudinii imm-urilor, din unghiul de vedere al gândirii fizicii şi impactul lui complex economic şi social
Autor: Gheorghe Săvoiu,Constantin Manea,Victor Iorga – Simăn, Florentina Magda Enescu, Mladen Čudanov, Ondrej Jaško şi Ana Jaško
Abstract(84KB)Articol(501KB)
DOI:
Pagina 28 - 43
Ontologii de afaceri pentru evaluarea responsabilităţii corporaţiilor
Autor: Ion Smeureanu, Andreea Dioşteanu, Camelia Delcea şi Liviu Cotfas
Abstract(78KB)Articol(481KB)
DOI:
Pagina 44 - 56
Responsabilitatea socială a companiilor din românia între percepţii şi realitate
Autor: Ciprian Obrad, Dalia Petcu, Vasile Gherheş şi Sorin Suciu
Abstract(77KB)Articol(602KB)
DOI:
Pagina 57 - 72
Preocupări ale imm-urilor din românia privind responsabilitatea socială în raport cu criteriile modelului european de excelenţă EFQM
Autor: Marieta Olaru, Ghiorghiţă Stoleriu şi Ioana Maria Diana Şandru
Abstract(76KB)Articol(560KB)
DOI:
Pagina 73 - 86
Marketingul legat de o cauză, parte a responsabilităţii sociale corporatiste şi influenţa sa asupra consumatorilor
Autor: Laurentiu Dan Anghel, Georgiana Florentina Grigore şi Mihai Roşca
Abstract(75KB)Articol(495KB)
DOI:
Pagina 87 - 103
Practicile de responsabilitate socială ale companiilor europene privind facilităţile acordate salariaţilor si protecţia consumatorilor
Autor: Voicu-Dan Dragomir şi Elena Roxana Anghel (Ilcu)
Abstract(73KB)Articol(457KB)
DOI:
Pagina 104 - 116
Parteneriatul în programele de marketing social. Implicarea organizaţiilor nonprofit şi a companiilor bazate pe responsabilitate socială în rezolvarea problemelor societăţii
Autor: Corina Şerban
Abstract(74KB)Articol(490KB)
DOI:
Pagina 117 - 131
Camelia I. Lungu, Chiraţa Caraiani şi Cornelia Dascălu
Autor: Cercetări privind raportarea responsabilităţii sociale corporative
Abstract(71KB)Articol(441KB)
DOI:
Pagina 132 - 145
Responsabilitatea socială a firmelor multinaţionale de a-şi instrui personalul. O evaluare a factorilor determinanţi pentru o companie de telecomunicaţii
Autor: Basarab Gogoneaţă
Abstract(79KB)Articol(456KB)
DOI:
Pagina 146 - 162
O investigaţie privind prezentarea informaţiilor de tip responsabilitate socială corporativă in cazul firmelor cotate la bursa de valori din România
Autor: Valentin Dumitru, Iuliana Ionescu, Adriana Calu şi Mirela Oancea
Abstract(81KB)Articol(507KB)
DOI:
Pagina 163 - 180
Responsabilitatea socială a corporaţiilor şi competitivitatea sustenabilă
Autor: Dumitru Miron, Monica Petcu si Iulia Maria Sobolevschi
Abstract(325KB)Articol(495KB)
DOI:
Pagina 181 - 195
Responsabilitatea socială: o provocare pentru întreprinderile mijlocii din regiunea Bamberg-Forcheim, Germania
Autor: Viorica Şerban şi Malte Kaufmann
Abstract(75KB)Articol(475KB)
DOI:
Pagina 196 - 208
Responsabilitatea socială a companiilor în condiţiile crizei economice: o comparaţie între România şi Lituania
Autor: Rodica Milena Zaharia şi Dainora Grundey
Abstract(80KB)Articol(429KB)
DOI:
Pagina 209 - 222
Percepţia studenţilor despre responsabilitatea socială corporativă la nivel academic. Studiu de caz facultatea de administraţie şi afaceri, Universitatea din Bucureşti
Autor: Marin Burcea şi Paul Marinescu
Abstract(70KB)Articol(485KB)
DOI:
Pagina 223 - 236
Implicaţiile responsabilităţii sociale a organizaţiilor asupra profesiei contabile: cazul României
Autor: Nadia Albu, Cătălin Nicolae Albu, Maria Mădălina Gîrbină şi Maria Iuliana Sandu
Abstract(73KB)Articol(456KB)
DOI:
Pagina 237 - 250
Responsabilitatea socială corporatistă a primelor 100 de companii din românia. O analiză a website-urilor corporatiste
Autor: Tamara Eugenia Baleanu, Liviu Chelcea şi Alin Stancu
Abstract(75KB)Articol(581KB)
DOI:
Pagina 251 - 251
Interferenţe Economice
Autor:
Articol(177KB)
DOI:
Pagina 252 - 252
Probleme implicate de politicile referitoare la cursul de schimb şi inflaţie.O abordare cantitativă
Autor: Emilian Dobrescu
Abstract(64KB)Articol(364KB)
DOI:
Pagina 253 - 259
Despre un test experimental al dilemei samariteanului
Autor: Karolina Barinkova, Vladimir Gazda, Marek Grof, Matúš Kubak, Marko Lalic şi Tomas Rosival
Articol(274KB)
DOI:
Pagina 260 - 260
Abordarea instituţională şi crearea firmelor: sisteme suport pe exemplul oraşelor mici din ariile rurale şi periferice ale Portugaliei
Autor: Maria Jose Silva, Virgínia Trigo şi Rute Antunes
Articol(265KB)
DOI:
Pagina 261 - 261
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor ca activitate social responsabilă a companiilor hoteliere
Autor: Ivana Blesic, Slobodan Cerovic şi Vanja Dragicevic
Articol(291KB)
DOI:
Pagina 262 - 263
Paritatea puterii de cumpărare în ţările est europene: noi elemente legate de ratele de schimb de pe piaţa neagră
Autor: Alper Aslan şi Ferit Kula
Articol(221KB)
DOI:
Pagina 264 - 264
Diversificarea riscului la nivelul sectorului agricol din Bulgaria
Autor: Marina Nikolova şi Marusya Linkova
Articol(190KB)
DOI:
Pagina 265 - 265
Amfiteatru Economic vă recomandă
Autor:
Articol(162KB)
DOI:
Pagina 266 - 274
Profesorul C. Florescu – fondator al Scolii de Marketing de la Bucureşti
Autor: Nicolae Al. Pop
Articol(420KB)
DOI:
Pagina 275 - 277
Global Practices of Corporate Social Responsibility
Autor: Cătălina Soriana Sitnikov
Articol(339KB)
DOI:
Pagina 278 - 280
Turism rural - tratat
Autor: Marcel Pop
Articol(375KB)
DOI:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert