Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 13, nr. 30/2011

Coperta revista nr.30

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (9395 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 281 - 281
Amfiteatru Economic
Autor:
Articol(242KB)
DOI:
Pagina 282 - 282
Redactie
Autor:
Articol(141KB)
DOI:
Pagina 283 - 285
Cuprins
Autor:
Articol(252KB)
DOI:
Pagina 286 - 286
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ECONOMIC ŞI DE AFACERI ÎN RELAŢIE CU ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE
Autor: Vasile Dinu
Articol(303KB)
DOI:
Pagina 287 - 289
Economia bazată pe cunoaştere: implicaţii pentru învăţământul superior economic şi de afaceri
Autor:
Articol(200KB)
DOI:
Pagina 290 - 304
Universităţile - ofertanţi de servicii de educaţie antreprenorială. Cazurile Universităţii din Sevilla şi Academiei de Studii Economice din Bucureşti
Autor: Isidoro Romero, Raluca Mariana Petrescu şi Alina Elena Balalia (Iosif)
Abstract(517KB)Articol(1024KB)
DOI:
Pagina 305 - 305
Eficienţa relativă a învăţământului superior în Croaţia şi Slovenia: o comparaţie internaţională
Autor: Alka Obadić şi Aleksander Aristovnik
Abstract(294KB)Articol(252KB)
DOI:
Pagina 306 - 306
Evaluarea programului de educaţie antreprenorială din mediul universitar: o nouă abordare
Autor: Urve Venesaar, Hannes Ling si Karen Voolaid
Abstract(252KB)Articol(252KB)
DOI:
Pagina 307 - 319
Transferul de cunoştinţe între generaţii în mediul academic în cadrul economiei bazate pe cunoaştere
Autor: Viorel Lefter, Constantin Brătianu, Adriana Agapie, Simona Agoston si Ivona Orzea
Abstract(325KB)Articol(444KB)
DOI:
Pagina 320 - 335
Economia bazată pe cunoaştere - perspectiva tehnologică: implicaţii şi soluţii pentru îmbunătăţirea agilităţii şi obţinerea inovării în învăţământul superior
Autor: Bogdan Ghilic-Micu, Marinela Mircea si Marian Stoica
Abstract(300KB)Articol(825KB)
DOI:
Pagina 336 - 353
Rolul universităţilor în economia şi societatea bazate pe cunoaştere. Implicaţii pentru învăţământul economic superior românesc
Autor: Marta-Christina Suciu, Irina-Virginia Drăgulănescu, Alexandru Ghiţiu-Brătescu, Luciana Picioruş, Cosmin Imbrişcă, Valentin-Matei Şerbu si Corina Grigore
Abstract(327KB)Articol(602KB)
DOI:
Pagina 354 - 365
Model conceptual de analiză a corelaţiilor dintre învăţământul superior de marketing şi economia bazată pe cunoaştere
Autor: Răzvan Zaharia, Emanuela Maria Avram şi Raluca Cristina Eftimie
Abstract(331KB)Articol(617KB)
DOI:
Pagina 366 - 382
Percepţia angajatorilor privind competenţele dobândite prin pregătirea universitară de marketing în economia bazată pe cunoaştere
Autor: Ioan Plăiaş, Ciprian-Marcel Pop, Raluca Băbuţ si Dan Cristian Dabija
Abstract(347KB)Articol(532KB)
DOI:
Pagina 383 - 400
Cercetare exploratorie privind învăţarea organizaţională în întreprinderile mici şi implicaţii pentru învăţământul superior economic
Autor: Carmen Bălan si Daniela Ioniţă
Abstract(323KB)Articol(536KB)
DOI:
Pagina 401 - 415
Un posibil model de dezvoltare a aptitudinilor studenţilor în economia bazată pe cunoaştere
Autor: Ion Plumb şi Andreea Zamfir
Abstract(323KB)Articol(632KB)
DOI:
Pagina 416 - 430
Soluţii moderne pentru învăţământul superior economic în societatea bazată pe cunoaştere
Autor: Paul Pocatilu şi Cristian Ciurea
Abstract(293KB)Articol(562KB)
DOI:
Pagina 431 - 446
Parteneriatul universitate – mediu de afaceri şi implicarea regională relativ limitată, în context european. Cazul învăţământului superior de afaceri
Autor: Cristina Maria Serbanica (Pantelica)
Abstract(330KB)Articol(496KB)
DOI:
Pagina 447 - 463
Percepţia studenţilor din domeniul economic privind noile metode de învăţare în societatea cunoaşterii
Autor: Nicoleta Dospinescu, Maria Tătăruşanu, Gina Ionela Butnaru şi Lucian Berechet
Abstract(321KB)Articol(855KB)
DOI:
Pagina 464 - 473
Contribuţia activităţilor de cercetare la succesul de piaţă al universităţilor
Autor: Simona Vasilache, Alina Mihaela Dima si Mihaela Dan
Abstract(290KB)Articol(574KB)
DOI:
Pagina 474 - 473
Poziţionarea universităţilor în modelele colaborative de tip cluster în economia bazată pe cunoaştere
Autor: Adrian D. Tanţău, Nicolae Al. Pop, Daniela Hîncu şi Laurenţiu Frăţilă
Abstract(290KB)Articol(455KB)
DOI:
Pagina 474 - 498
Cercetare exploratorie privind opiniile studenţilor referitoare la caracteristicile procesului educaţional într-o economie bazată pe cunoaştere
Autor: Sorin-George Toma
Abstract(271KB)Articol(628KB)
DOI:
Pagina 499 - 499
Interferenţe Economice
Autor:
Articol(221KB)
DOI:
Pagina 500 - 500
Spre o mai bună înţelegere a dezvoltării serviciilor private şi publice într-o economie de piaţă incipientă
Autor: Metka Stare si Andreja Jaklič
Abstract(261KB)Articol(261KB)
DOI:
Pagina 501 - 501
Creativitatea în societatea conştientă
Autor: Ion Gh. Rosca şi Dumitru Todoroi
Abstract(316KB)Articol(316KB)
DOI:
Pagina 502 - 514
Spre un model de concepere a structurii organizatorice în societatea bazată pe cunoaştere
Autor: Mihai Vărzaru şi Eric Jolivet
Abstract(257KB)Articol(577KB)
DOI:
Pagina 515 - 528
Schimbări rapide în geografia fluxurilor comerciale internaţionale. Abordare prin prisma economiei bazate pe cunoaştere
Autor: Silviu Neguţ
Abstract(322KB)Articol(609KB)
DOI:
Pagina 529 - 529
Amfiteatru Economic vă recomandă
Autor:
Articol(177KB)
DOI:
Pagina 530 - 534
Bune practici în auditul de terţă parte al sistemelor de management al calităţii, conform cerinţelor TÜV CERT
Autor: Anca Atanase
Abstract(73KB)Articol(378KB)
DOI:
Pagina 535 - 540
Nicolae D. Xenopol – Părintele Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti
Autor: Ion Vorovenci
Articol(578KB)
DOI:
Pagina 541 - 0
Eşecurile guvernamentale, o chestiune mereu de actualitate
Autor: Simona Buşoi
Articol(468KB)
DOI:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert