Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 13, nr. Special 5/2011

Coperta revista nr.Special 5

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (6733 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 546 - 546
Amfiteatru Economic
Autor:
Articol(145KB)
DOI:
Pagina 547 - 547
Redactie
Autor:
Articol(140KB)
DOI:
Pagina 548 - 549
Cuprins
Autor:
Articol(183KB)
DOI:
Pagina 550 - 551
Calitate - Tehnologii Informaţionale – Consumator
Autor: Vasile Dinu
Articol(288KB)
DOI:
Pagina 552 - 560
Impactul implementării sistemului de management al calităţii ISO 9000 asupra procesului evaluării satisfacţiei clienţilor în cazul IMM-urilor din România
Autor: Marieta Olaru, Ghiorghiţa Stoleriu, Claudia Langă şi Ionela Flood
Abstract(306KB)Articol(456KB)
DOI:
Pagina 561 - 569
Necesitatea implementării unui sistem de management al calităţii în unităţile sanitare din România. O abordare din perspectiva pacientului
Autor: Roxana Sârbu şi Adriana Zanfir
Abstract(318KB)Articol(502KB)
DOI:
Pagina 570 - 579
Succesul durabil în învăţământul superior prin schimbul celor mai bune practici ca rezultat al unui proces de benchmarking
Autor: Anca Gabriela Ilie, Mihaela Maftei şi Oana Antonia Colibăşanu
Abstract(322KB)Articol(469KB)
DOI:
Pagina 580 - 592
Bune practici premergătoare implementării sistemului de management de mediu la Întreprinderile Mici şi Mijlocii
Autor: Anca Atanase, Ion Schileru şi Smaranda Vişan
Abstract(317KB)Articol(492KB)
DOI:
Pagina 593 - 607
Incertitudinea cu privire la calitate ca barieră în calea dezvoltării serviciilor
Autor: Laurenţiu Tăchiciu, Vasile Dinu şi Iacob Kerbalek
Abstract(395KB)Articol(982KB)
DOI:
Pagina 608 - 618
Dezvoltarea serviciilor turistice prin învăţare organizaţională.
Autor: Dan Popescu, Iulia Chivu, Alina Ciocârlan-Chitucea şi Daniela-Oana Popescu
Abstract(317KB)Articol(542KB)
DOI:
Pagina 619 - 627
Estimarea importanţei mediei sociale în educarea şi informarea consumatorilor
Autor: Cristian Bogdan Onete, Răzvan Dina şi Remus Negoi
Abstract(323KB)Articol(580KB)
DOI:
Pagina 628 - 635
Relaţia dintre structura comunicării şi evitarea incertitudinii reflectată în designul site-urilor web româneşti
Autor: Doru Pleşea, Rodica Pamfilie şi Irina Maiorescu
Abstract(317KB)Articol(617KB)
DOI:
Pagina 636 - 652
Impactul tehnologiilor informaţionale asupra organizării şi funcţionării firmei
Autor: Valentin Florentin Dumitru
Abstract(265KB)Articol(480KB)
DOI:
Pagina 653 - 661
Mutaţii în perceperea calităţii alimentelor de către noii
Autor: Dorin Popescu, Mihai Negrea şi Lelia Voinea
Abstract(316KB)Articol(422KB)
DOI:
Pagina 662 - 670
Valoarea psihosenzorială a produselor alimentare – factor declanşator al deciziei de cumpărare
Autor: Magdalena Bobe şi Roxana Procopie
Abstract(316KB)Articol(429KB)
DOI:
Pagina 671 - 0
Potenţiale relaţii între migraţie şi obiceiurile de consum alimentar ale imigranţilor.Cazul imigranţilor români din Andalucia, Spania.
Autor: Andreea Simona Săseanu şi Raluca Mariana Petrescu
Abstract(324KB)Articol(480KB)
DOI:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert