Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 8, nr. 20/2006

Coperta revista nr.20

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (3268 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 1 - 2
Redacţia
Autor:  
Articol(132KB)
DOI:
Pagina 3 - 4
Cuprins
Autor:  
Articol(145KB)
DOI:
Pagina 5 - 8
Calitatea şi consumatorul
Autor: Conf. univ. dr Dinu Vasile
Articol(124KB)
DOI:
Pagina 9 - 19
The strategic importance of after-sales services for the insurance of growth in customer-value-oriented management: an observation of small and medium-sized industrial goods manufacturers
Autor: Dr. Tim Bendig, Dipl.-Kfm. Tobias Irion, Dipl.-Kffr. Nora Oettgen
Abstract(55KB)Articol(375KB)
DOI:
Pagina 20 - 29
Integrarea în UE şi managementul destinaţiilor turistice: cazul Portugaliei
Autor: Adriana Corfu – Researcher, Zelia Breda – Researcher, Carlos Costa – Associate Professor
Abstract(59KB)Articol(345KB)
DOI:
Pagina 30 - 37
Globalizarea şi consecinţele ei regionale
Autor: M.I. Dolishniy, D.Sc., Professor, V.F. Kyfyak, Ph.D,, Associate Professor
Abstract(52KB)Articol(246KB)
DOI:
Pagina 38 - 49
Dezvoltarea sectorului de comerţ cu amănuntul în Cehia
Autor: Ing. Jitka Odehnalova, Prof. Ing. Dana Zadrazilova, CSc, Ing. Premysl Prusa
Abstract(59KB)Articol(588KB)
DOI:
Pagina 50 - 59
Factori care limitează investiţia în capitalul uman în Macedonia
Autor: PhD. Dimitar Eftimoski
Abstract(58KB)Articol(312KB)
DOI:
Pagina 60 - 68
Femeile-antreprenor: o forţă dinamică în sectorul micilor întreprinderi
Autor: Ph.D. Dianne Welsh, Ph.D. Mariana Dragusin
Abstract(58KB)Articol(315KB)
DOI:
Pagina 69 - 77
Comunicarea interculturală – provocări pentru organizaţiile finlandeze în Estonia
Autor: Ph.D Robert Mikecz
Abstract(60KB)Articol(251KB)
DOI:
Pagina 78 - 83
Merceologie şi etică în producerea de bunuri alimentare şi comerţ
Autor: Prof. dr hab. Jacek Kozioł, Prof. dr hab. Anna Koziołowa
Abstract(57KB)Articol(230KB)
DOI:
Pagina 84 - 92
Calitatea din punct de vedere al destinaţiei turistice
Autor: PhD. Liliana Elmazi
Abstract(56KB)Articol(278KB)
DOI:
Pagina 93 - 100
Dimensiunea europeană a politicii de protecţie a consumatorilor
Autor: Conf. univ. dr. Dinu Vasile
Abstract(55KB)Articol(255KB)
DOI:
Pagina 101 - 111
Calitate – Competitivitate: competitivitatea prin calitate
Autor: Conf. univ. dr. Puiu Nistoreanu, Lect.univ.dr. Valentina Nistoreanu
Abstract(58KB)Articol(425KB)
DOI:
Pagina 112 - 117
Model de evaluare a satisfacţiei clienţilor pentru intreprinderile mici şi mijlocii
Autor: Lect. univ. dr. Carmen Păunescu
Abstract(53KB)Articol(223KB)
DOI:
Pagina 118 - 124
Articulaţii ale designului şi esteticii mărfurilor in sfera de interes a consumatorului
Autor: Conf. univ. dr. Roxana Procopie, Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie
Abstract(61KB)Articol(267KB)
DOI:
Pagina 125 - 130
Conservarea calităţii mărfurilor prin respectarea regimului de păstrare a acestora
Autor: Prof. univ. dr. Roxana Sarbu
Abstract(51KB)Articol(214KB)
DOI:
Pagina 131 - 138
Protecţia consumatorilor in calitatea lor de beneficiari de servicii
Autor: Lector univ. dr. Angela Albu, Conf. univ. dr. Alexandru Nedelea
Abstract(58KB)Articol(257KB)
DOI:
Pagina 139 - 144
Imbunătăţirea calităţii produselor agroalimentare – condiţie pentru integrarea agriculturii
Autor: Conf. univ. dr. Istudor Nicolae, Conf. univ. dr. Boboc Dan, Prof. univ. dr. Manole Victor
Abstract(57KB)Articol(198KB)
DOI:
Pagina 145 - 149
De la calitate la responsabilitatea socială corporatistă
Autor: Conf. univ. dr. ec. ing. Toma Sorin George
Abstract(51KB)Articol(214KB)
DOI:
Pagina 150 - 155
Calitatea distribuţiei in comerţul european cu amănuntul
Autor: Prof. univ. dr. Stănciulescu Gabriela Cecilia, Prof. univ. dr. Emilia Ţiţin
Abstract(62KB)Articol(1432KB)
DOI:
Pagina 156 - 158
Noi dimensiuni in calitate
Autor: Prof. univ. dr. Bogdan Onete
Abstract(51KB)Articol(182KB)
DOI:
Pagina 159 - 168
Contextul naţional şi internaţional al certificării sistemelor de management al calităţii in industra de pielarie din Romania
Autor: Prof. univ. dr. Viorel Petrescu, Elena Necula, Crina Raluca Bucur
Abstract(53KB)Articol(337KB)
DOI:
Pagina 169 - 176
Evoluţii in abordarea calităţii serviciilor sanitare
Autor: Asist. univ. dr. Lelia Chiru
Abstract(56KB)Articol(351KB)
DOI:
Pagina 177 - 179
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
Autor: Prof gr. I Ion Stanciu
Articol(194KB)
DOI:
Pagina 180 - 181
Nevoia de personalităţi
Autor: Conf. univ. dr. Nicolae Lupu
Articol(183KB)
DOI:
Pagina 182 - 184
2006 - Anul francofoniei in Romania
Autor: Prof. gr. I Adriana Pietrăreanu
Articol(164KB)
DOI:
Pagina 185 - 195
Cercetarea ca factor activ al transformării şi dezvoltării: Centrul de Cercetări Comerciale
Autor: Lector univ. dr. Nela Popescu, Conf. univ. dr. Laurenţiu Tăchiciu
Abstract(58KB)Articol(458KB)
DOI:
Pagina 196 - 200
Cărţi şi publicaţii
Autor:  
Articol(300KB)
DOI:
Pagina 201 - 0
Web site-uri
Autor:  
Articol(367KB)
DOI:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert