Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 16, nr. 37/2014

Coperta revista nr.37

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (3845 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 531 - 531
Amfiteatru Economic
Autor:
Articol(167KB)
DOI:
Pagina 532 - 532
Redactie
Autor:
Articol(134KB)
DOI:
Pagina 533 - 534
Cuprins
Autor:
Articol(60KB)
DOI:
Pagina 535 - 538
Educaţia academică în domeniul afacerilor
Autor: Gheorghe Săvoi
Articol(245KB)
DOI:
Pagina 539 - 540
Priorităţi contemporane ale educaţiei în domeniul afacerilor
Autor:
Articol(55KB)
DOI:
Pagina 541 - 557
Abordarea inter-, trans-, cros- şi multidisciplinară în educaţia universitară în domeniul administrării afacerilor
Autor: Gheorghe Săvoiu, Dinu Vasile şi Laurenţiu Tăchiciu
Abstract(426KB)Articol(497KB)
DOI:
Pagina 558 - 578
Metodologie de evaluare a gradului de internaţionalizare a programelor de studii în domeniul educaţiei pentru afaceri
Autor: Dan-Cristian Dabija, Cătălin Postelnicu şi Nicolae Al. Pop
Abstract(379KB)Articol(415KB)
DOI:
Pagina 579 - 591
Evoluţiile şi oportunităţile învăţământului de business în contextul reformei educaţionale din era digitală
Autor: Bogdan Onete, Doru Pleşea, Ioana Teodorescu şi Alice Cîrstea
Abstract(387KB)Articol(492KB)
DOI:
Pagina 592 - 603
Cercetarea academică – factor dinamizator al procesului de inovare în companiile din România
Autor: Rodica Pamfilie, Smaranda Giuşcă şi Robert Bumbac
Abstract(405KB)Articol(467KB)
DOI:
Pagina 604 - 618
Sistemul informatic geografic - metodă modernă de predare în administrarea afacerilor
Autor: Irina Albăstroiu, Mihai Felea şi Cristinel Vasiliu
Abstract(396KB)Articol(405KB)
DOI:
Pagina 619 - 634
Presiune şi izomorfism în educaţia pentru afaceri
Autor: Valentin Florentin Dumitru, Andrei Stanciu, Mădălina Dumitru şi Liliana Feleagă
Abstract(386KB)Articol(354KB)
DOI:
Pagina 635 - 646
Percepţia asupra educaţiei pentru afaceri în sfera turismului şi a industriei ospitalităţii
Autor: Nicolae Lupu, Mihail Ovidiu Tănase şi Ana-Maria Nica
Abstract(389KB)Articol(373KB)
DOI:
Pagina 647 - 662
Percepţia cadrelor didactice şi studenţilor referitor la educaţia antreprenorială în învăţământul economic
Autor: Bogdan Gabriel Nistoreanu şi Georgică Gheorghe
Abstract(370KB)Articol(808KB)
DOI:
Pagina 663 - 676
Calitatea procesului didactic şi factorii săi de influenţă prin prisma viitorilor specialişti în domeniul afacerilor
Autor: Alexandra-Maria Drule, Irimie Emil Popa, Răzvan Nistor şi Alexandru Chiş
Abstract(416KB)Articol(342KB)
DOI:
Pagina 677 - 691
Dezvoltarea unui instrument de măsurare a satisfacţiei studenţilor din instituţiile de educaţie pentru afaceri
Autor: Mihai-Florin Băcilă, Marcel Ciprian Pop, Mircea Andrei Scridon şi Raluca Ciornea
Abstract(390KB)Articol(349KB)
DOI:
Pagina 692 - 708
Competenţe în sistemul de învăţământ superior: o investigaţie empirică a perspectivei angajatorilor
Autor: Adela Deaconu, Codruţa Osoian, Monica Zaharie şi Sorin Adrian Achim
Abstract(407KB)Articol(390KB)
DOI:
Pagina 709 - 719
Rolul educaţiei pentru afaceri facilitată de învăţarea pe tot parcursul vieţii în punerea în valoare a competenţelor profesionale. Evidenţe din baza de date eu-27
Autor: Vlad Dumitrache şi Monica Răileanu-Szeles
Abstract(377KB)Articol(340KB)
DOI:
Pagina 720 - 737
Educaţia antreprenorială: o soluţie pentru provocările globale ale liderilor?
Autor: Tudor Cristian Ţiclău
Abstract(398KB)Articol(438KB)
DOI:
Pagina 738 - 752
Investigarea impactului e-learning ca alternativă a educaţiei în domeniul afacerilor în industria farmaceutică din românia prin metodologia roi
Autor: Petruţa Blaga şi Manuela Rozalia Gabor
Abstract(407KB)Articol(397KB)
DOI:
Pagina 753 - 765
Integrarea dimensiunii etice în educaţia pentru pentru afaceri
Autor: Monica Petcu şi Eduard Dinu
Abstract(567KB)Articol(364KB)
DOI:
Pagina 766 - 782
Educaţia managerială a întreprinzătorului din mediul rural
Autor: Eugen Bruno Ştefan
DOI:
Pagina 783 - 783
Interferenţe Economice
Autor:
Articol(43KB)
DOI:
Pagina 784 - 797
Estimarea produsului intern brut potenţial şi a decalajului de producţie - perspectivă comparată
Autor: Dorin Măntescu şi Dan-Tudor Lazăr
Abstract(401KB)Articol(331KB)
DOI:
Pagina 798 - 798
Impactul cercetării şi dezvoltării asupra inovaţiilor în afacerile din Lituania
Autor: Dalia Streimikiene
Abstract(184KB)Articol(184KB)
DOI:
Pagina 799 - 799
Determinanţii distribuţiei venitului şi inegalitatea economică - comparaţie internaţională
Autor: Marinko Škare şi Saša Stjepanović
Abstract(196KB)Articol(196KB)
DOI:
Pagina 800 - 800
Influenţa clusterizării întreprinderilor asupra intensităţii rezultatelor inovării
Autor: Miroslav Žižka şi Petra Rydvalová
Abstract(212KB)Articol(212KB)
DOI:
Pagina 801 - 801
Amfiteatru Economic vă recomandă
Autor:
Articol(44KB)
DOI:
Pagina 802 - 814
Rolul consilierii vocaţionale a elevilor în valorificarea înclinaţiilor profesionale ale acestora
Autor: Gabriel Brătucu, Anca Madar, Nicoleta Andreea Neacşu, Dana Boşcor şi Codruţa Adina Băltescu
Abstract(523KB)Articol(523KB)
DOI:
Pagina 815 - 821
Consiliul de Administraţie şi Responsabilitatea Socială
Autor: Mariana Nedelcu (Bunea)
Articol(362KB)
DOI:
Pagina 822 - 822
Managementul calităţii. concept global şi cercetare ((Quality Management. Global Conception şi Researches))
Autor: Juozas Ruževičius
Articol(451KB)
DOI:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert