Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 9, nr. 22/2007

Coperta revista nr.22

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (8397 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 5 - 8
Managementul calitatii in context academic
Autor: Prof. univ. dr. Dinu Vasile
Articol(85KB)
DOI:
Pagina 9 - 17
Managementul şi marketingul strategic universitar
Autor: Prof. univ. dr. Constantin Brătianu, Prof. univ. dr. Nicolae Al. Pop
Abstract(108KB)Articol(72KB)
DOI:
Pagina 18 - 23
Asigurarea calităţii programelor de pregătire, proiectate şi realizate în cooperare cu mediul de afaceri
Autor: Prof. univ. dr. Carmen Bălan
Abstract(116KB)Articol(69KB)
DOI:
Pagina 24 - 28
Asigurarea calităţii în pregătirea studenţilor economişti - o abordare pragmatică
Autor: Prof. univ. dr. Nicolae Dardac, Prof. univ. dr. Viorel Petrescu
Abstract(107KB)Articol(65KB)
DOI:
Pagina 29 - 35
Modernizarea managementului universitar şi calitatea învăţământului superior economic
Autor: Prof. univ. dr. Ion Verboncu
Abstract(112KB)Articol(65KB)
DOI:
Pagina 36 - 40
Importanţa parteneriatelor academice în dezvoltarea învăţământului superior
Autor: Prof. univ. dr. Gheorghe Sabău, Asist. univ. Răzvan Bologa, Lect. univ. dr. Ramona Bologa
Abstract(110KB)Articol(65KB)
DOI:
Pagina 41 - 46
Calitatea în învăţământul superior
Autor: Prof. univ. dr. Roxana Sîrbu, Lector univ. dr. Antonia Cristiana Scurtulescu, Lector univ. drd. Crina Raluca Bucur
Abstract(119KB)Articol(66KB)
DOI:
Pagina 47 - 53
Aspecte manageriale şi psihopedagogice privind serviciile educaţionale din Facultatea de Comerţ - A.S.E. Bucureşti
Autor: Prof. univ. dr. Ion Schileru
Abstract(112KB)Articol(65KB)
DOI:
Pagina 54 - 62
Dezvoltarea şi consolidarea modelului de universitate antreprenorială în România
Autor: Conf. univ. dr. Carmen Păunescu
Abstract(110KB)Articol(82KB)
DOI:
Pagina 63 - 68
Serviciile conexe educaţiei - în atenţia politicilor de management a calităţii educaţiei universitare
Autor: Conf. univ. dr. Cristian Valentin Hapenciuc
Abstract(112KB)Articol(62KB)
DOI:
Pagina 69 - 74
Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale la Facultatea de Ştiinţe Economice - Universitatea "Ovidius" Constanţa
Autor: Prof. univ. dr. Anca Stanciu, Conf. univ. dr. Elena Condrea
Abstract(112KB)Articol(73KB)
DOI:
Pagina 75 - 76
Cuprins partea a II-a - Serviciile în societatea cunoaşterii
Autor:
Articol(103KB)
DOI:
Pagina 77 - 86
Trăsăturile societăţii cunoaşterii
Autor: Conf. univ. dr. Ion Popa, Conf. univ. dr. Cosmin Dobrin
Abstract(122KB)Articol(195KB)
DOI:
Pagina 87 - 92
Economia cunoaşterii, o oportunitate pentru ţările Europei Centrale şi de Est: delocalizarea serviciilor cu livrare electronică
Autor: Lector univ. dr. Ana Bobircă, Conf. univ. dr. Paul-Gabriel Miclă
Abstract(112KB)Articol(65KB)
DOI:
Pagina 93 - 99
Metode şi indicatori de evaluare a dezvoltării şi competitivităţi serviciilor în societatea cunoaşterii
Autor: Prof. univ. dr. Maria Ioncică, Lect. univ. dr. Eva-Cristina Petrescu , Asist. univ. drd. Diana Ioncică, Asist. univ. drd. Mihaela Drăghici
Abstract(115KB)Articol(136KB)
DOI:
Pagina 100 - 105
Rolul serviciilor de comunicare şi informare în procesul de cunoaştere a regulilor concurenţiale
Autor: Prof. univ. dr. Dumitru Miron, Lector univ. dr. Alina Mihaela Dima
Abstract(105KB)Articol(63KB)
DOI:
Pagina 106 - 114
Comerţul cu servicii în zona central-estică a Europei: determinanţi, bariere, efecte
Autor: Drd. Nela Popescu
Abstract(112KB)Articol(280KB)
DOI:
Pagina 115 - 120
fundamentale cu privire la natura relaţiei dintre hărţile cognitive şi comportamentul de consum al utilizatorilor de Internet - o abordare bazată pe cunoaştere
Autor: Prof. univ. dr. Bogdan Onete, Asistent univ. drd. Mihaela Constantinescu, Asistent univ. drd. Alina Filip
Abstract(109KB)Articol(220KB)
DOI:
Pagina 121 - 128
Serviciile de transport feroviar în epoca globalizării
Autor: Associate Professor Shinji Nauru, Conf. univ. dr. ing. Sorin George Toma
Abstract(112KB)Articol(226KB)
DOI:
Pagina 129 - 135
Analiza nevoii de servicii SQAM din România
Autor: Prof. univ. dr. Dinu Vasile, Conf. univ. dr. Laurenţiu Tăchiciu
Abstract(104KB)Articol(81KB)
DOI:
Pagina 136 - 146
Serviciile în economia rurală, bazată pe inovaţie şi cunoaştere, în România
Autor: Prof. univ. dr. Victor Manole, Conf. univ. dr. Nicolae Istudor , Conf. univ. dr. Dan Boboc
Abstract(116KB)Articol(104KB)
DOI:
Pagina 147 - 152
Competitivitatea comerţului cu servicii: câteva probleme de măsurare
Autor: Conf. univ. dr. Valentin Cojanu
Abstract(112KB)Articol(124KB)
DOI:
Pagina 153 - 156
E-learning, serviciu IT suport pentru dezvoltarea societăţii cunoaşterii
Autor: Prof. univ. dr. Traian Surcel, Asistent univ. dr. Codrin Nisioiu
Abstract(111KB)Articol(54KB)
DOI:
Pagina 157 - 162
Noi servicii financiare într-o nouă economie: rolul capitalului de risc într-o societate bazată pe cunoaştere
Autor: Lector dr. Radu Muşetescu
Abstract(112KB)Articol(69KB)
DOI:
Pagina 163 - 166
Factori-cheie de succes în economia cunoaşterii
Autor: Prof. univ. dr. Eduard Dinu, Asist. drd. Cristina Curea
Abstract(112KB)Articol(199KB)
DOI:
Pagina 167 - 183
Consideraţii preliminare în pregătirea unei strategii naţionale privind serviciile
Autor: Conf. univ. dr. Laurenţiu Tăchiciu
Abstract(115KB)Articol(66KB)
DOI:
Pagina 184 - 188
Probleme ale dimensionării corecte a sectorului serviciilor guvernamentale
Autor: Conf. univ. dr. Angelica Băcescu – Cărbunaru
Abstract(110KB)Articol(197KB)
DOI:
Pagina 189 - 193
Studiu de caz: o încercare de reconsiderare a serviciilor de alimentaţie drept mijloc de cunoaştere
Autor: Conf. univ. dr. Nicolae Lupu
Abstract(113KB)Articol(81KB)
DOI:
Pagina 194 - 199
Serviciile - factor de competitivitate în turism
Autor: Prof. univ. dr. Rodica Minciu
Abstract(105KB)Articol(126KB)
DOI:
Pagina 200 - 204
Societatea cunoaşterii - o realitate de luat în seamă de către toate statele lumii
Autor: Conf. univ. dr. Ion Botescu, Lect. univ. dr. Liliana Nicodim
Abstract(107KB)Articol(58KB)
DOI:
Pagina 205 - 205
Cuprins partea a III-a - Amfiteatru Economic vă recomandă
Autor:
Articol(93KB)
DOI:
Pagina 206 - 208
Bune practici în domeniul transparenţei informaţiilor cazul Metro Group A.G.
Autor: Lect. univ. dr. Cristinel Vasiliu
Abstract(115KB)Articol(55KB)
DOI:
Pagina 209 - 216
Bune practici în transferul de cunoaştere pentru dezvoltarea actiunii antreprenoriale rurale
Autor: Prof. univ. dr. Gabriel Popescu, Lect. univ. dr. Ioan Ildiko
Abstract(105KB)Articol(69KB)
DOI:
Pagina 217 - 220
Un exemplu de urmat: Profesorul universitar doctor Dumitru Dima
Autor: Prof. univ. dr. Dorina Stănescu
Articol(167KB)
DOI:
Pagina 221 - 0
Marketingul în administraţia publică, o abordare necesară
Autor: Prof. univ. dr. Puiu Nistoreanu
Articol(88KB)
DOI:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert