Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Arhiva

Amfiteatru Economic Volum: 10, nr. 23/2008

Coperta revista nr.23

ISSN  1582 - 9146

Editura: A.S.E.

Descarcă întreaga revistă: full text (1967 KB)

Documentele sunt în format .PDF şi pot fi vizualizate cu Adobe Reader.

Pagina 7 - 10
Dimensiunea etică in afaceri
Autor: Prof. univ. dr. Dinu Vasile
Articol(37KB)
DOI:
Pagina 11 - 19
Eficienţa politicii concurenţiale plasează România în urma multor ţări mai slab dezvoltate
Autor: Andreea Vass
Articol(340KB)
DOI:
Pagina 20 - 29
Etica, miza actuală a restructurării relaţiilor comerciale
Autor: Prof. univ. dr. Theodor Valentin Purcărea, Conf. univ. dr. Anca Purcărea
Articol(104KB)
DOI:
Pagina 30 - 35
Valorile culturale şi morale – determinanţi ai satisfacţiei în consumul turistic
Autor: Conf. univ. dr. Gabriela Ţigu, Conf. univ. dr. Claudia Elena Ţuclea
Articol(87KB)
DOI:
Pagina 36 - 40
Codurile de etică în servicii şi promovarea concurenţei loiale
Autor: Prof. univ. dr. Maria Ioncică, Lect. univ. dr. Eva-Cristina Petrescu, Asist. univ. drd. Diana Ioncică
Articol(83KB)
DOI:
Pagina 41 - 45
Relatia dintre dezvoltarea turistica integrata a unei regiuni si comunitatea locala în România
Autor: Prof. univ. dr. Nistoreanu Puiu, Preparator drd. Tănase Mihai Ovidiu
Articol(82KB)
DOI:
Pagina 46 - 49
Practici etice în designul site-urilor comerciale
Autor: Prof. univ.dr. Bogdan Onete
Articol(77KB)
DOI:
Pagina 50 - 54
Consumerismul etic şi modelul englez
Autor: Lect. univ. dr. Mihai Teodor Negrea
Articol(81KB)
DOI:
Pagina 55 - 60
Consideraţii etice privind etichetarea alimentelor
Autor: Lector univ. dr. Magdalena Bobe
Articol(88KB)
DOI:
Pagina 61 - 65
Aspecte de etică şi deontologie în serviciile sanitare
Autor: Lect. univ. dr. Lelia Chiru
Articol(81KB)
DOI:
Pagina 66 - 71
Codul global de etică în turism – stadiul de implementare
Autor: Prof. univ. dr. Rodica Minciu
Articol(84KB)
DOI:
Pagina 72 - 79
Leadership şi responsabilitate socială
Autor: Conf. univ. dr. State Olimpia, Conf. univ. dr. Popescu Delia
Articol(99KB)
DOI:
Pagina 80 - 85
Responsabilitate socială şi cetăţenie corporativă în secolul XXI
Autor: Conf. univ. dr. Sorin George Toma
Articol(92KB)
DOI:
Pagina 86 - 91
Teoria etică şi piaţa liberă în contextul globalizării
Autor: Conf. univ. dr. Veronica Popovici, Lector univ. dr. Ramona Nicoleta Bunda
Articol(84KB)
DOI:
Pagina 92 - 96
Percepţia consumatorilor privind etica în marketingul produselor agroalimentare
Autor: Prof. univ. dr. Istudor Nicolae, Lector univ. dr. Ion Raluca Andreea, Dr. Turek Adrian
Articol(82KB)
DOI:
Pagina 97 - 102
Etica liderului – condiţie a succesului în afaceri
Autor: Asist. drd. Mădălina Lavinia Ţală
Articol(86KB)
DOI:
Pagina 103 - 106
Responsabilitatea din punct de vedere etic a activităţii de marketing a firmelor
Autor: Conf. univ. dr. Alexandru Nedelea
Articol(79KB)
DOI:
Pagina 107 - 112
Probleme etice specifice afacerilor româneşti în contextul economiei bazate pe cunoaştere
Autor: Conf. univ. dr. Manoela Popescu
Articol(87KB)
DOI:
Pagina 113 - 118
Implicaţiile aspectelor eticii în afaceri ca parte integrantă a strategiei unei organizaţii în mediul concurenţial
Autor: Conf. univ. dr. Elena Cerasela Spătariu, Lect. univ. dr. Nicoleta Asalos, Lect. Dr. Cristina-Mihaela Grozea
Articol(86KB)
DOI:
Pagina 119 - 124
Comportamentul etic, pilon al reputaţiei corporative
Autor: Drd. Cristina Pantelică (Şerbănică)
Articol(88KB)
DOI:
Pagina 125 - 130
Integrarea discursului etic în teoria economică
Autor: Conf. univ. dr. Iulia David Sobolevschi, Conf. univ. dr. Monica Aureliana Petcu
Articol(87KB)
DOI:
Pagina 131 - 135
Etica în afaceri şi responsabilitatea socială a firmei
Autor: Prof. univ. dr. Ion Botescu, Conf. univ. dr. Liliana Nicodim, Conf. univ. dr. Elena Condrea
Articol(79KB)
DOI:
Pagina 136 - 141
Factorul uman în turismul durabil, între etică şi responsabilitate socială
Autor: Lector univ. dr. Costică Roman, Prep. univ. drd. Pavel Stanciu, Prep. univ. drd. Iulian Condratov
Articol(96KB)
DOI:
Pagina 142 - 148
Auto-reglementarea comerţului electronic din România - posibilă soluţie pentru limitarea e-fraudelor
Autor: Asistent univ. dr. Irina (Albăstroiu) Mărunţelu
Articol(123KB)
DOI:
Pagina 149 - 154
Funcţia pragmatică a unei epistemologii postmoderne pentru managementul valorilor etice în organizaţiile economice
Autor: Conf. univ. dr. ing. Sabina Irimie, Masterand Ibrian Cărămidaru
Articol(88KB)
DOI:
Pagina 155 - 160
Reglementarea eticii în afaceri. Standardul sarbanes-oxley (SOX)
Autor: Lector dr. Cristina Drumea
Articol(86KB)
DOI:
Pagina 161 - 167
Impactul normelor de deontologie profesională în domeniul serviciilor de sănătate asupra activităţii de promovare
Autor: Cercetător ştiinţific Ileana Răducanu
Articol(91KB)
DOI:
Pagina 168 - 173
Implicaţiile etice ale afacerilor electronice
Autor: Asist. univ. drd. Sidonia Otilia Vultur
Articol(85KB)
DOI:
Pagina 174 - 180
Responsabilitate sociala corporatista si competitivitate
Autor: Associate Professor Daniel Şerbănică, Associate Professor Gheorghe Militaru
Articol(89KB)
DOI:
Pagina 181 - 186
Etica în afacerile agenţilor imobiliari din România
Autor: Conf. univ. dr. Basarab Gogoneaţă
Articol(85KB)
DOI:
Pagina 187 - 193
Etica în internet
Autor: Lect. univ. dr. Laurenţiu Frăţilă
Articol(90KB)
DOI:
Pagina 194 - 199
Etica în industria asigurărilor
Autor: Lector univ. dr. Gavriletea Marius
Articol(83KB)
DOI:
Pagina 200 - 210
Relevanţa eticii relaţiilor de afaceri într-o lume în schimbare
Autor: Prof. univ. dr. Sorin-Tudor Maxim, Lector univ. dr. Dan Ioan Dascălu, Conf.univ. dr. Valentin Hapenciuc
Articol(101KB)
DOI:
Pagina 211 - 218
De la bogatie la saracie: transformarea economica si geografica a Estoniei de Nord-Est
Autor: Robert Mikecz
Articol(96KB)
DOI:
Pagina 219 - 224
Rolul universitatilor în sistemul inovational regional – analiza comparativa a’wot
Autor: Conf. univ. dr. Carmen Năstase, Dr. Miika Kajanus
Articol(94KB)
DOI:
Pagina 225 - 234
Tehnici de ierarhizare a metodelor de evaluare a calitatii produselor industriale în conformitate cu gradul de obiectivitate al rezultatelor
Autor: Prof. univ. dr. Viorel Petrescu, Asist. univ. drd. Adrian Stancu
Articol(310KB)
DOI:
Pagina 235 - 239
Schimbare si etica în învatamântul superior
Autor: Prof. dr. Dr. h.c. Constantin Brătianu, Drd. Bogdan Gabriel Nistoreanu
Articol(72KB)
DOI:
Pagina 240 - 247
Prioritati privind dezvoltarea turismului românesc
Autor: Associate Professor PhD. Cristian Valentin Hapenciuc
Articol(117KB)
DOI:
Pagina 248 - 256
Consideratii cu privire la standardizarea serviciilor
Autor: Prof. univ. dr. Dinu Vasile, Prof. univ. dr. Tăchiciu Laurenţiu
Articol(82KB)
DOI:
Pagina 257 - 259
Guvernanţa corporativă
Autor: Prof. univ. dr. Eduard Dinu
Articol(86KB)
DOI:
Pagina 260 - 263
Un model pentru generaţiile viitoare: Profesorul universitar doctor Dumitru Patriche
Autor: Prof.univ.dr. Iacob Cătoiu
Articol(141KB)
DOI:
Pagina 264 - 265
Commodity – consumer – quality The XXI-st century’s perspective
Autor: Rodica Pamfilie, Giuseppe Calabro
Articol(75KB)
DOI:
Pagina 266 - 0
Economie şi ecologie
Autor: Ana Bazac
Articol(96KB)
DOI:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert