Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Viziune

 

Amfiteatru Economic va deveni o revistă de prim rang în domeniul științelor economice și cel al administrării afacerilor, ocupând o poziție tot mai bună în ierarhia revistelor din fluxul principal de publicații științifice, prin vizibilitate internațională, prestigiu științific și impact semnificativ în mediul universitar și profesional.

Misiune

 

Misiunea revistei Amfiteatru Economic este de a promova cercetarea economică originală capabilă să contribuie la progresul cunoașterii în direcția creșterii competitivității economiei și a conducerii responsabile a afacerilor, pentru o dezvoltare durabilă.

Revista încurajează cercetarea științifică de înaltă ținută de natură a contribui la lărgirea orizontului cunoașterii în științele economice și militează pentru promovarea unor valori precum: creaţia intelectuală originală, calitatea şi nivelul ştiinţific al lucrărilor, promovarea cercetării empirice, accentuarea caracterului aplicativ şi antrenarea tinerilor cercetători în realizarea unor lucrări ştiinţifice de valoare şi impact. De asemenea, revista se constituie într-un vehicul pentru diseminarea cercetărilor teoretice și empirice cu valențe de pionierat, a studiilor de caz, a evocării personalităților care au marcat științele economice, cât și a recenziilor de carte ale autorilor de prestigiu din domeniul științelor economice

Ca o particularitate în raport cu publicații similare, revista Amfiteatru Economic stabilește, pentru fiecare număr, o anumită temă. Pe această cale, sunt aduse în prim plan probleme ce constituie priorități ale cercetării științifice, se grupează contribuțiile cercetătorilor și se focalizează dezbaterea în direcția acestor priorități.

Obiective

 

Revista Amfiteatru Economic este un forum de prestigiu al dezbaterilor interdisciplinare în domeniul științelor economice, la nivel teoretic și practic, abordând teme de cercetare cu relevanță la nivel național, regional și internațional urmărind realizarea unor obiective precum:

  • aducerea în prim plan a cercetărilor inter- trans și multidisciplinare aflate la granița dintre economie și alte domenii de cercetare cum sunt cele din ecologie, sociologie, energie, sănătate și securitate;
  • promovarea la nivel regional și internațional a identității cercetării economice românești;
  • stabilirea unei căi efective de comunicare între reprezentanții mediului academic și a celui de afaceri;
  • îmbunătățirea cunoașterii actuale din sfera științelor economice și a administrării afacerilor și susținerea de idei novatoare menite a contribui la progresul științei și a politicilor publice în domeniu.

Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog științific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență.

Revista Amfiteatru Economic nu se implică în activități de publicitate și nu realizează marketing direct.

© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert