Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepţia studenţilor din domeniul economic privind noile metode de învăţare în societatea cunoaşterii

Autor:Nicoleta Dospinescu, Maria Tătăruşanu, Gina Ionela Butnaru şi Lucian Berechet

JEL:A22, A23, O33

DOI:

Cuvinte cheie:e-Learning, tehnologia cunoaşterii, e-universităţi, studenţi, comunicare, virtual, educaţie

Abstract:
Competiţia existentă între instituţiile de învăţământ superior implică eforturi susţinute de adaptare la noile cerinţe ale societăţii moderne. Ofertele educaţionale trebuie să răspundă noilor provocări care solicită flexibilitate, rapiditate, complexitate şi să ofere studenţilor atât deprinderi, cât şi instrumente de muncă eficiente. Prin cercetarea realizată am vizat identificarea percepţiei studenţilor Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA), aparţinând Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu privire la utilitatea şi gradul de acceptare a noilor forme de învăţare e-learning, gradul de rezistenţă existent în adoptarea acestora, motivaţiile şi limitele existente, preferinţa pentru un anumit tip de predare-învăţare (clasic, e-learnig, mixt), precum şi cunoaşterea modului în care studenţii percep evaluarea cunoştinţelor acumulate prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale. Cercetarea efectuată demonstrează că există diferenţe majore între ceea ce se cere şi se aşteaptă, la nivel teoretic, de la noile sisteme educaţionale şi felul în care acestea sunt acceptate şi utilizate de studenţi. Principala barieră identificată este reticenţa studenţilor faţă de noile metode de învăţare, datorată, în opinia noastră, pe de o parte rezistenţei umane la schimbare şi, pe de altă parte, lipsei de informare cu privire la avantajele oferite de aceasta. Considerăm oportună extinderea cercetării subiectului articolului şi în alte centre universitare din ţară pentru a putea înţelege impactul curentului „e-learning” în ansamblul său, la nivel naţional.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert