Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Etica publicării

1. Calitatea de autor și recunoașterea contribuțiilor

Autorii vor include în materialele propuse spre publicare doar creații proprii, originale. Toți coautorii unui material trimis spre publicare sunt în egală măsură responsabili de originalitatea, acuratețea și integritatea materialului transmis.

Calitatea de autor va fi atribuită doar celor care au contribuit semnificativ la conceperea, proiectarea și executarea articolului. Doar cercetătorii care au aprobat versiunea finală a articolului se vor declara și vor fi considerați autori/coautori ai manuscrisului. Alte persoane care au avut contribuții precum furnizarea de date, traducerea lucrării, revizuirea gramaticală, culegerea datelor, obținerea de sprijin financiar, furnizarea de spațiu pentru cercetare ș.a., vor fi menționate explicit în secțiunea Mulțumiri/Acknowledgements (de ex., „a participat la editarea tehnică a manuscrisului”).

Autorul de contact este cel care trebuie să se îngrijească de faptul că toți coautorii au văzut și au aprobat versiunea finală a articolului și că aceștia sunt de acord cu termenii/condițiile de publicare. De asemenea, autorul de contact poartă corespondența cu editorul și va comunica în permanență pe tot parcursul procesului de editare cu toți coautorii, informându-i cu privire la evoluția procesului de editare.

Autorul de contact trebuie să informeze în mod explicit redactorul-șef al revistei privind modificările semnificative aduse manuscrisului, precum un conținut nou, date noi, schimbarea ordinii autorilor, adăugarea sau eliminarea unui/unor autori. Toate aceste modificări trebuie autorizate de către comitetul de redacție al revistei. De asemenea, autorul de contact se asigură de îndeplinirea tuturor cerințelor administrative ale revistei:

 • realizarea articolului conform cerințelor Template;
 • completarea corectă a Declarației autorilor privind etica publicării;
 • autorul de contact să furnizeze o adresă de e-mail instituțională/personală pentru a menține contactul cu redacția;
 • este obligatoriu ca toți autorii să adauge adresa contului ORCID, completat în conformitate cu Ghidul pentru autori (existența contului ORCID crește credibilitatea calității de autor);
 • în recunoașterea calității de autor, următoarele situații încalcă etica academică: (a) existența autorilor „fantomă”; (b) includerea autorilor „invitați”, care nu aduc contribuții vizibile; (c) oferirea unui articol „cadou” unor persoane cu o slabă afiliere la un studiu, Interese financiare sau nefinanciare
 • Orice plângere privind calitatea de autor sau contributor va fi trimisă către redactorul-șef, conform instrucțiunilor din secțiunea Contestații și plângeri.

  2. Drepturile de autor și proprietatea intelectuală

  Revista Amfiteatru Economic permite autorilor să își păstreze drepturile de autor, acordând o licență de publicare de tipul Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Această licență se aplică pentru versiunile PDF ale articolelor publicate, în limba română și în limba engleză. Revista nu percepe taxe de procesare și publicare pentru autori, iar cititorii au acces liber la conținutul revistei.

  Drepturile de autor pentru publicarea în revista Amfiteatru Economic sunt următoarele:

 • autorii își păstrează dreptul de brevet și mărci comerciale pe care le dețin;
 • autorii își păstrează dreptul de a utiliza datele de cercetare, în mod liber, fără restricții;
 • autorii își pot reutiliza propriul material fără permisiune sau plată, cu recunoașterea însă a faptului că articolul original a fost publicat în revista Amfiteatru Economic;
 • autorii pot refolosi materialul științific în teze proprii (de ex., teza de doctorat);
 • autorii își pot folosi și trimite propriile lucrări în scop didactic, la conferințe, prin link-uri directe către studenți și colegi;
 • articolul în forma de manuscris și în forma publicată finală (PDF) poate fi distribuit pe orice site web sau încărcat pe orice server (de ex., SSRN, ResearchGate), cu menținerea elementelor de identificare bibliografică.
 • Plagiatul, în orice formă de manifestare, este interzis. Revista Amfiteatru Economic utilizează un software în vederea descoperiri plagiatului pentru toate lucrările depuse și considerate eligibile, înainte de a trimite un manuscris la evaluarea peer review. O similitudine semnificativă (adică un coeficient de similitudine mai mare de 10%) conduce la respingerea automată a manuscrisului.

  Revista Amfiteatru Economic solicită ca toți autorii să semneze Declarația autorilor privind etica publicării, afirmând în mod clar că lucrarea lor depusă nu a fost publicată anterior.

  Trimiterile la alte opere vor fi citate corespunzător în textul articolului și incluse în lista de referințe, conform regulilor de citare și în stilul de citare impus de revistă, respectiv sistemul Harvard – Anglia Ruskin University. Atunci când autorii vor să utilizeze un material dintr-o altă sursă, ei trebuie să analizeze licența sub care este furnizat acest material. În funcție de obligațiile care decurg din respectiva licență, poate fi necesară permisiunea scrisă de la deținătorul drepturilor de autor pentru a reutiliza orice material protejat prin drepturi de autor. Materialele protejate prin drepturi de autor pot include figuri, ilustrații, diagrame, tabele, fotografii și fragmente de text. Reutilizarea oricărui material împrumutat trebuie să fie marcată în mod corespunzător, chiar dacă se stabilește că nu este necesară permisiunea scrisă. Unde este cazul, permisiunea scrisă pentru orice material preluat din alte surse trebuie obținută de la deținătorul drepturilor de autor, înainte de a depune un manuscris la revista Amfiteatru Economic. Dacă autorii reutilizează figuri sau tabele publicate sub licențe precum CC BY, CC BY 3.0, CC BY 4.0, CC BY-NC-ND, nu este nevoie de permisiunea scrisă, deși este important ca sursa să fie menționată așa cum este specificat în Ghidul autorilor. Dacă figurile și tabelele care sunt preluate se află sub licențele restrictive, permisiunea trebuie obținută de la deținătorul drepturilor de autor. O figură redesenată sau un tabel modificat trebuie să fie semnificativ diferite față de sursa inițială pentru a putea fi incluse fără a cere permisiunea formală. În acest caz, este suficient de a indica sursa originală (de exemplu, „Pe baza”/ „După”/ „Redesenat din”/ „Adaptat din”/ „Date de la”).

  3. Conflictele de interese

  Depunerea Declarației autorilor privind etica publicării este o etapă obligatorie în procesul de publicare. Redactorii pot folosi, pentru deciziile editoriale, informațiile dezvăluite în această declarație. Interesele care trebuie dezvăluite sunt enumerate mai jos, dar nu se limitează la această listă:

 • Finanțare: Granturi de cercetare de la agențiile de finanțare și/sau sprijin pentru cercetare de către organizații care pot câștiga sau pierde financiar prin publicarea unui manuscris.
 • Angajare: Angajare recentă, prezentă sau anticipată de către orice organizație care poate câștiga sau pierde financiar prin publicarea unui manuscris. Aceasta include afilieri multiple (dacă este cazul).
 • Interese financiare: Acțiuni sau părți sociale la companii care pot câștiga sau pierde financiar prin publicarea unui manuscris; taxe de consultanță sau alte forme de remunerare din partea organizațiilor cu un interes legat de lucrarea depusă; brevete sau cereri de brevet a căror valoare poate fi afectată de publicarea acestui manuscris.
 • Interese nefinanciare: interesele profesionale, relațiile personale sau convingerile personale (printre altele). Exemplele includ, dar nu se limitează la: poziția în redacția sau consiliul științific al revistei, scriere și/sau consultanță în scopuri educaționale; martor expert; relații de mentorat.
 • În plus față de cele menționate mai sus, autorii trebuie să specifice informațiile privind finanțarea primită, în secțiunea de Mulțumiri/Acknowledgements.

  Recenzorii vor trata toți autorii cu respect, iar în aprecierea articolului ei trebuie să dea dovadă de obiectivitate și să ofere informații specifice și documentate privind punctele forte și slabe ale manuscrisului evaluat. Evaluatorii vor rămâne imparțiali pe considerente legate de naționalitate, credințe religioase sau politice, gen sau alte caracteristici personale sau profesionale ale autorilor.

  Un recenzor care consideră că nu are expertiza necesară pentru a evalua aspectele relevante ale unui manuscris trebuie să anunțe redactorul-șef. Recenzorii nu vor sugera autorilor citări ale operelor personale sau ale colaboratorilor. „Citarea coercitivă” (includerea de citări ca o condiție pentru acceptarea manuscrisului) este o practică interzisă la Amfiteatru Economic.

  Recenzorii trebuie să își declare, direct către redactorul-șef, conflictele de interese privind o anumită lucrare primită pentru a fi evaluată. Dacă un recenzor bănuiește identitatea autorului (autorilor) unei lucrări trimise spre evaluare, recenzorul trebuie să anunțe redactorul-șef dacă există un potențial conflict de interese. Această regulă se aplică și în sistemul de evaluare dublu-orb practicat de Amfiteatru Economic. Recenzorul care este angajat(ă) în prezent la aceeași instituție cu oricare dintre autori sau a fost recent (de exemplu, în ultimii trei ani) mentor, conducător de doctorat, colaborator apropiat sau beneficiar de granturi comune cu autorii, ar trebui să refuze să facă evaluarea articolului primit. De obicei, în aceste situații, cererea de evaluare este anulată de către redactorul-șef și manuscrisul este redistribuit altui recenzor.

  Pentru a-și păstra obiectivitatea, recenzorul trebuie să refuze să evalueze un articol care este foarte asemănător cu o lucrare proprie pe care o are în pregătire sau trimisă spre evaluare la o altă revistă.

  Recenzorii pot suspecta un conflict de interese nedeclarat, din partea autorilor, într-un articol care se află în procesul de recenzare. În această situație, recenzorii trebuie să anunțe de îndată redactorul-șef și să aștepte rezoluția din partea acestuia.

  4. Disponibilitatea datelor cercetării și reproductibilitatea

  Datele reprezintă materialele asociate cu proiectul de cercetare. În această categorie sunt incluse: fișiere de date brute sau prelucrate; software; modele; algoritmi; protocoale; metode; chestionare etc.

  Revista încurajează publicarea datelor de cercetare, anonimizate într-un depozit de date permanent cu identificator DOI (de exemplu, Mendeley Data, figshare, Zenodo). Revista Amfiteatru Economic nu va găzdui/publica sau gestiona datele de cercetare. Pentru citarea datelor de cercetare în varianta acceptată a articolului se va folosi sistemul Harvard. Acolo unde există suspiciuni de fabricare a datelor, recenzorii vor anunța redactorul-șef al revistei.

  5. Supravegherea eticii cercetării

  Comitetul de redacție își asumă faptul că au fost create toate condițiile necesare publicării și, în acest fel, se garantează respectarea normelor de etică, atât de către autori, cât și de recenzori. Totodată, comitetul de redacție își asumă responsabilitatea pentru luarea deciziilor în ceea ce privește publicarea sau nu a unui articol.

  La trimiterea articolului de către autori, acesta trebuie însoțit de Declarația autorilor privind etica publicării care trebuie completată și semnată de toți autori. Această declarație se referă la originalitatea lucrării depuse, angajamentul autorilor de a nu depune lucrarea simultan la alte reviste și potențialele conflicte de interese ale autorilor.

  Comitetul de redacție oferă pe site-ul revistei un Ghid al autorilor care să-i ajute în pregătirea și trimiterea articolului, precum și un Ghid al recenzorilor pentru a-i ajuta pe aceștia în evaluarea cât mai obiectivă a articolului.

  Redacția examinează condițiile de desfășurare etică a cercetării atunci când au fost implicați subiecți umani și populații vulnerabile.

  Manuscrisele care au fost declarate eligibile sunt verificate din punct de vedere al procentului de similitudine, cu un soft specializat. Toate manuscrisele sunt evaluate, folosindu-se procedeul de evaluare dublu-orb (double blind peer review), exclusiv pe baza conținutului științific al articolului. În același timp, recenzorii trebuie să fie atenți la multiple aspecte, precum: fabricarea sau falsificarea datelor de cercetare, citări false, tentative de a manipula procesul de evaluare peer review.

  Redactorii și recenzorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea asupra întregului proces de evaluare și revizuire. Recenzorii nu vor folosi în interes propriu informațiile și ideile conținute în manuscrisele primite spre evaluare. Ei nu pot discuta cu terții privind conținutul articolelor recenzate, iar manuscrisele nu trebuie să fie arătate altor experți, decât cu excepția cazului în care aceștia sunt autorizați de către redactorul-șef. Toate conversațiile și materialele trimise între autori și redacție, și între redacție și recenzori sunt confidențiale și rămân confidențiale după ce lucrarea a primit o decizie finală.

  Comitetul de redacție are dreptul de a refuza sau respinge un articol dacă acesta încalcă regulile de etică a publicării. Pe adresa secretariat@amfiteatrueconomic.ro sunt primite plângeri și sesizări legate de încălcarea aspectelor de etică menționate mai sus. Comitetul de redacție tratează toți autorii cu obiectivitate și respect, comunicând cu celeritate deciziile luate cu privire la articolul în cauză.

  6. Contestații și plângeri

  Contestațiile și suspiciunile legate de calitatea de autor vor fi comunicate redactorului-șef, atunci când o persoană consideră că este îndreptățită să fie considerată ca autor, sau când o altă persoană nu ar trebui să aibă calitatea de autor. Redactorul-șef va informa persoanele implicate și autorul de contact că a fost depusă o contestație. Redactorul-șef nu poate da o rezoluție în cazurile de dispută privind calitatea de autor, fără a se consulta cu toți autorii implicați în realizarea unui studiu.

  Plagiatul este o problemă etică căreia redacția îi acordă maximă importanță. Suspiciunile de plagiat pot fi sesizate încă de la etapa de verificare a eligibilității articolelor, când se aplică software-ul revistei pentru descoperirea plagiatului sau de către recenzor în timpul procesului de evaluare precum și de către cititori după publicarea unui articol. Deși revista Amfiteatru Economic folosește un software de detectare a plagiatului, redacția va investiga orice semnal privind prezența plagiatului în cadrul manuscriselor sau a lucrărilor publicate. Redactorul-șef va informa autorul de contact privind existența unei suspiciuni de plagiat, dar va păstra confidențialitatea privind originea plângerii. De asemenea, redactorul-șef va da autorului de contact posibilitatea de a oferi explicații privind situația semnalată. În funcție de natura explicațiilor și de gravitatea plagiatului, redactorul-șef poate lua decizii precum: respingerea contestației, rectificări (pentru greșeli minore), sau chiar retragerea articolului (pentru o încălcare majoră a eticii academice).

  Autoplagiatul și publicarea repetată (redundantă) a aceleiași cercetări sunt probleme care afectează condiția de originalitate a lucrărilor trimise la reviste. Aceste suspiciuni pot fi ridicate de către recenzori și redactori în faza de evaluare sau de către alte persoane interesate, după ce articolul respectiv a fost publicat. Ca și în cazul suspiciunii de plagiat, redactorul-șef trebuie să informeze autorul de contact și să îi ceară explicații privind situația semnalată. În funcție de faza în care a fost dezvăluită această problemă și de gravitatea situației, redactorul-șef poate lua mai multe decizii: să lase articolul așa cum este, să ceară autorului să opereze corecții în text, să respingă manuscrisul aflat în procesul de evaluare, sau să retragă articolul publicat. De asemenea, redactorul-șef al revistei Amfiteatru Economic poate discuta cu redactorul-șef al revistei în care s-a făcut publicarea anterioară, în cazul în care există o publicare redundantă.

  Conflictele de interese ale autorilor pot fi remarcate de către redactori, recenzori (în faza de evaluare) sau cititori (în faza post-publicare). În funcție de existența efectivă a unui conflict de interese și de gravitatea situației semnalate, redactorul-șef poate lua una dintre aceste decizii: să lase articolul în forma în care este, să publice o mențiune de corecție pe site-ul revistei, sau chiar să retragă articolul.

  Manipularea procesului de peer review și conflictele de interese ale recenzorilor sunt probleme care pot apărea în procesul editorial. Totuși, conflictele de interese ale recenzorilor pot apărea chiar în procesul de evaluare dublu-orb, atunci când recenzorii bănuiesc sau află identitatea autorilor. În această situație, evaluarea ar putea fi influențată de alte considerente decât cele științifice. Recenzorul trebuie să anunțe imediat redacția și să se retragă din procesul de evaluare, dacă există un conflict de interese, chiar și aparent.

  Fabricarea datelor și manipularea rezultatelor cercetării va fi tratată cu cea mai mare atenție de recenzori și redactori. Dacă un recenzor ridică suspiciuni privind autenticitatea datelor (în faza de evaluare) sau dacă un cititor reclamă date fabricate (într-un articol publicat), redactorul-șef va cere explicații de la autorul de contact sau de la toți autorii. În funcție de răspunsul autorilor, redactorul-șef poate lua una dintre aceste decizii: articolul urmează procesul editorial fără nicio corecție, manuscrisul este respins, redacția publică o corecție pentru articolele deja publicate sau articolul publicat este retras.

  Redacția poate primi alte tipuri de plângeri de la avertizori. Redactorul-șef se va asigura că nicio plângere nu rămâne fără o investigație adecvată. De asemenea, recenzorii sau membri ai redacției pot semnala diverse probleme etice, legate de un manuscris anume sau de un grup de autori. Redactorii vor fi vigilenți legat de următoarele posibile probleme etice: cererea de schimbare a listei de autori înainte de publicare, suspiciuni de autoplagiat, adrese de e-mail care nu pot fi verificate, lipsa consimțământului în cercetări care implică persoane, modificări substanțiale ale manuscrisului care nu au fost cerute de recenzori, sau elemente care sugerează existența unor conflicte de interese. În orice situație, o investigație trebuie să fie finalizată în timp util, iar redactorul-șef trebuie să emită o rezoluție privind un manuscris (în proces de evaluare) sau un articol deja publicat de revistă. Toate părțile interesate vor fi anunțate de rezoluția finală.

  7. Retragerea unui articol și corecții post-publicare

  Retragerea unui articol deja publicat se poate face în următoarele situații: erori majore în prelucrarea și interpretarea datelor cercetării; fabricarea sau falsificarea datelor; constatarea plagiatului sau autoplagiatului; publicarea redundantă (autorii au publicat manuscrise asemănătoare la mai multe reviste); încălcarea semnificativă a drepturilor de autor; lipsa consimțământului în cercetările care implică persoane; vicierea procesului de peer review; existența unui conflict de interese, care nu a fost dezvăluit și care afectează major interpretarea rezultatelor studiului; defăimare sau calomnie; alte probleme etice grave. Un articol retras va fi marcat în mod explicit pe site-ul revistei, împreună cu motivele retragerii.

  Dacă este semnalat un caz de publicare redundantă, revista care a publicat prima poate emite o notificare de publicare redundantă, dar nu ar trebui să retragă articolul decât dacă există alte justificări, cum ar fi fiabilitatea datelor. Orice jurnal care publică ulterior un articol redundant ar trebui să-l retragă și să precizeze motivul retragerii. Redactorul-șef al Amfiteatru Economic va analiza toate circumstanțele și opțiunile în caz de publicare redundantă, pentru ca valoarea științifică a cercetării să nu fie afectată.

  Erata se referă în general la o eroare de producție, care a apărut în timpul procesului de publicare. Dacă se emite o erată, aceasta va apărea pe pagina cu rezumatul versiunii online a lucrării pentru a asigura vizibilitatea deplină. Erata va apărea și în exemplarul tipărit al următorului volum sau număr al publicației.

 • © 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert