Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

BASIQ 2024
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ, 6-8 Iunie, 2024, Universitatea din Almeria. Facultatea de Econmie și Afaceri, Spania

BASIQ 2023
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ, 8 - 10 Iunie, 2023, Constanța, România

BASIQ 2022
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ, 25 - 27 Mai, 2022, Graz, Austria

BASIQ 2021
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ, 3 - 5 Iunie, 2021, Foggia, Italia

Cea de a 7-a ediție a conferințelor internaționale BASIQ asupra noilor tendințe către afaceri și consum durabile s-a desfășurat în perioada 3-5 iunie 2021, în format virtual. Alături de partenerii instituționali permanenți – Facultatea de Business și Turism a Academiei de Studii Economice din București, Revista Amfiteatru Economic și Asociația pentru Inovare și Calitate în Afaceri Sustenabile BASIQ – la organizarea și desfășurarea ediției din acest an au avut o contribuție deosebită Departamentul de economie din cadrul Universității din Foggia, Italia și Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de Studii economice din București.

Conferința a fost găzduită de Universitatea din Foggia – Departamentul de Economie.

La conferință au fost prezentate 118 lucrări cu peste 180 de autori din 13 țări.

Participanții au fost întâmpinați cu mesaje de salut și urări de succes de către Dumitru Miron, președinte al Senatului Academiei de Studii Economice din București, Pierpaolo Limone, Rector al Universității din Foggia, Alina Dima, Prorector al Academiei de Studii Economice din București, Mirela Stoian, Decan al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului și Gabriela Țigu, Decan al Facultății de Business și Turism.

În cadrul ceremoniei de deschidere a conferinței, distinșii invitați au remarcat contribuția importantă a revistei Amfiteatru Economic la promovarea conferinței și diseminarea pe plan internațional a lucrărilor acesteia. Amfiteatru Economic sprijină indexarea lucrărilor prezentate în cadrul Conferințelor BASIQ de către Web of Science – Conference Proceedings Citation Index. Redactorul Șef și membrii colectivului de redacție au fost felicitați pentru succesul de a se clasa în quartila 1 între revistele din domeniul economiei generale indexate de baza de date Scopus.

Un interes excepțional au suscitat prezentările personalităților științifice invitate în calitate de keynote speakeri: Donald Huisingh, Profesor Emerit al Universității din Tennessee, SUA, Hugo Hollanders, cercetător senior la UNU-MERIT - Universitatea din Maastricht, Olanda, Zenon Foltinowicz, profesor al Universității din Poznan, Polonia și Marco Platania, profesor al Universității din Catania, Italia.

BASIQ 2020
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 4 - 6 Iunie, 2020, Messina, Italia

Cea de-a șasea ediție a Conferinței Internaționale privind Noile tendințe în afaceri și consum durabile, găzduită de Universitatea din Messina și organizată în comun de Academia de Studii Economice din București (Facultatea de Afaceri și Turism), Asociația BASIQ, Universitatea din Mesina, Universitatea din București și Revista Amfiteatru Economic, s-a desfășurat exclusiv online. La conferință au participat 349 de autori din 12 țări (Bulgaria, Croația, Elveția, Franța, Germania, Italia, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovenia, Solvacia) și au fost acceptate 172 de lucrări. La deschiderea evenimentului au participat personalități reprezentative pentru instituțiile organizatoare. Keynotes au fost prezentate de Daniela Rupo, profesor de contabilitate și administrarea afacerilor în cadrul Departamentului de Economie al Universității din Messina și Șerban Toader, Senior Partner la KPMG în România și Moldova (2007-2018), auditor și consultant financiar, cu un Executive MBA la Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris.

Acces: http://conference.ase.ro/pdf/BASIQ_2020_Conference_proceedings.pdf

BASIQ 2019
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 30 Mai - 1 Iunie, 2019, Bari,Italia

BASIQ 2018
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 11 - 13 Iunie, 2018, Heidelberg, Germania

BASIQ 2017
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 31 Mai - 3 Iunie, 2017, Graz, Germania

BASIQ 2016
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 2 - 3 Iunie, 2016, Konstantz, Germania

Pea de a doua ediție a conferinței internaționale New Trends in Sustainable Business and Consumption a avut loc în orașul Konstanz, Germania, în zilele de 2 și 3 iunie 2016. Conferința este organizată anual începând din 2015 de către Asociația pentru inovare și calitate în afaceri sustenabile – BASIQ. Revista Amfiteatru Economic este, alături de Facultatea de Business și Turism a Academiei de Studii Economice din București, un partener și susținător permanent al conferinței.

Ediția din 2016 s-a bucurat de ospitalitatea Universității Allensbach, care a găzduit lucrările conferinței în pitorescul oraș Konstanz din Germania. În deschiderea lucrărilor Prof. Dr. Martin Reckenfelderbaeumer, Rectorul Universității Allensbach și Prof. Dr. Rodica Pamfilie, Decanul Facultății de Business și Turism au întâmpinat participanții cu calde mesaje de salut și urări de succes.

Întrucât scopul conferinței este acela de a pune în lumină evoluțiile cele mai recente ale practicilor de afaceri și comportamentelor de consum, susceptibile de a avea un impact transformator semnificativ asupra economiei, discursurile personalităților reprezentând mediul de afaceri invitate la sesiunea plenară au fost urmărite cu mare interes și apreciere de către participanții la conferință.


Ulrich Hermann, CEO Wolters Kluwer Germania, vorbind despre tranziția la modelul de afaceri bazat pe abonament

Cristian Pamfilie, fondator al firmei ROKURA România, vorbind despre promovarea progresului tehnologic într-un mediu aflat în schimbare

Martin Fiedler, Partener și CFO at IBFU Munchen, Germania, vorbind despre aplicarea conceptului „lean” în construcții

Ulrich Heun, CEO Carmao GmbH Germania, vorbind despre viitorul securității în informatică și comunicații

În cursul conferinței s-au prezentat și discutat 42 de lucrări cu autori din 6 țări. Lucrările sunt publicate într-un volum electronic (CD) ce poate fi obținut, la cerere, de la secretariatul Asociației BASIQ, persoană de contact fiind Dna. Ligia Ionescu, e-mail: ligia_cristiana@yahoo.com.

Pentru mai multe instantanee din timpul lucrărilor conferinței și programului social, accesați aici galeria foto.

În final, trebuie menționate contribuțiile la buna organizare și succesul conferinței pe care le-au adus doamna prof. dr. Marieta Olaru, director de program din partea Asociației BASIQ și domnul Timo Keppler, care a asigurat susținerea logistică și financiară locală din partea Universității Allensbach.

BASIQ 2015 CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
18 - 19 Iunie, 2015, București

Revista Amfiteatru Economic anunță conferința internațională "New trends in sustainable business and consumption”, organizată în comun de către revista Amfiteatru Economic, Facultatea de Business și Turism și Asociația pentru Inovare și Calitate în Afaceri Sustenabile, BASIQ.

Evenimentul va avea loc la Academia de Studii Economice din București între 18 și 19 iunie 2015, iar termenul limită pentru depunerea lucrărilor este 27 martie 2015.

Globalizarea și progresele tehnologice configurează o noua economie, accelerând schimbări la nivel societal și provocând o creștere a preocupărilor privind dezvoltarea durabilă. Secolul XXI a început sub egida unor transformări și tensiuni care afectează deopotrivă modelele de afaceri și de consum. Aceste transformări antrenează noi oportunități, dar și noi amenințări, punând la încercare capacitatea societății de a prevedea mutațiile, de a face alegeri responsabile pentru viitor, de a concilia creativ aspirațiile cu posibilitățile și resursele disponibile. Față de toate acestea, oamenii de știință sunt chemați să contribuie la identificarea noilor tendințe, evaluarea implicațiilor, formularea de noi paradigme și soluții practice, informarea factorilor de decizie și a oamenilor de afaceri, precum la accelerarea diseminării noilor cunoștințe. Conferința ""New trends in sustainable business and consumption”" intenționează să devină un forum internațional recurent pentru împărtășirea celor mai noi rezultate ale cercetării sau reflecției cercetătorilor cu privire la impactul transformator asupra economiei al noilor practici de afaceri și comportamente de consum. Organizatorii conferinței Basiq 2015 invită cercetătorii să propună contribuții sub formă de lucrări originale de cercetare, studii de caz sau eseuri, în special cu privire la următoarele subiecte:

  • tendințele socio-demografice; imaginarea și anticiparea viitorului societal;
  • construirea cunoașterii moderne: educație bazată pe competențe și noi modalități de consolidare a capacităților;
  • noi tehnologii-cheie în secolul 21 (big data, managementul identității, nano-tehnologii, vehicule electrice, imprimare 3D, produse noi și materiale avansate, etc.); adoptarea, acceptarea și difuzarea tehnologiilor emergente;
  • crearea de valoare pentru întreprinderi și consumatori prin inovarea modelelor de afaceri; noi forme ale interacțiunii pe piață, inovare deschisă și rețele de colaborare;
  • noi valori, atitudini și comportamente de consum; noi abordări în crearea unei culturi a calității;
  • riscuri emergente și modificări privind drepturile consumatorului.

Contribuțiile interdisciplinare și cele transversale în raport cu tematica anunțată sunt binevenite.

Pentru orice informații suplimentare vă rugăm să vizitați site-ul conferinței (www.conference.ase.ro) sau contactați secretariatul conferinței la adresa basiq2015@gmail.com.

Aspecte de la conferinta© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert