Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

GRAZ 2017

BASIQ 2016
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 2 - 3 Iunie, 2016, Konstantz, Germania

Pea de a doua ediție a conferinței internaționale New Trends in Sustainable Business and Consumption a avut loc în orașul Konstanz, Germania, în zilele de 2 și 3 iunie 2016. Conferința este organizată anual începând din 2015 de către Asociația pentru inovare și calitate în afaceri sustenabile – BASIQ. Revista Amfiteatru Economic este, alături de Facultatea de Business și Turism a Academiei de Studii Economice din București, un partener și susținător permanent al conferinței.

Ediția din 2016 s-a bucurat de ospitalitatea Universității Allensbach, care a găzduit lucrările conferinței în pitorescul oraș Konstanz din Germania. În deschiderea lucrărilor Prof. Dr. Martin Reckenfelderbaeumer, Rectorul Universității Allensbach și Prof. Dr. Rodica Pamfilie, Decanul Facultății de Business și Turism au întâmpinat participanții cu calde mesaje de salut și urări de succes.

Întrucât scopul conferinței este acela de a pune în lumină evoluțiile cele mai recente ale practicilor de afaceri și comportamentelor de consum, susceptibile de a avea un impact transformator semnificativ asupra economiei, discursurile personalităților reprezentând mediul de afaceri invitate la sesiunea plenară au fost urmărite cu mare interes și apreciere de către participanții la conferință.


Ulrich Hermann, CEO Wolters Kluwer Germania, vorbind despre tranziția la modelul de afaceri bazat pe abonament

Cristian Pamfilie, fondator al firmei ROKURA România, vorbind despre promovarea progresului tehnologic într-un mediu aflat în schimbare

Martin Fiedler, Partener și CFO at IBFU Munchen, Germania, vorbind despre aplicarea conceptului „lean” în construcții

Ulrich Heun, CEO Carmao GmbH Germania, vorbind despre viitorul securității în informatică și comunicații

În cursul conferinței s-au prezentat și discutat 42 de lucrări cu autori din 6 țări. Lucrările sunt publicate într-un volum electronic (CD) ce poate fi obținut, la cerere, de la secretariatul Asociației BASIQ, persoană de contact fiind Dna. Ligia Ionescu, e-mail: ligia_cristiana@yahoo.com.

Pentru mai multe instantanee din timpul lucrărilor conferinței și programului social, accesați aici galeria foto.

În final, trebuie menționate contribuțiile la buna organizare și succesul conferinței pe care le-au adus doamna prof. dr. Marieta Olaru, director de program din partea Asociației BASIQ și domnul Timo Keppler, care a asigurat susținerea logistică și financiară locală din partea Universității Allensbach.

BASIQ 2015 CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
18 - 19 Iunie, 2015, București

Revista Amfiteatru Economic anunță conferința internațională "New trends in sustainable business and consumption”, organizată în comun de către revista Amfiteatru Economic, Facultatea de Business și Turism și Asociația pentru Inovare și Calitate în Afaceri Sustenabile, BASIQ.

Evenimentul va avea loc la Academia de Studii Economice din București între 18 și 19 iunie 2015, iar termenul limită pentru depunerea lucrărilor este 27 martie 2015.

Globalizarea și progresele tehnologice configurează o noua economie, accelerând schimbări la nivel societal și provocând o creștere a preocupărilor privind dezvoltarea durabilă. Secolul XXI a început sub egida unor transformări și tensiuni care afectează deopotrivă modelele de afaceri și de consum. Aceste transformări antrenează noi oportunități, dar și noi amenințări, punând la încercare capacitatea societății de a prevedea mutațiile, de a face alegeri responsabile pentru viitor, de a concilia creativ aspirațiile cu posibilitățile și resursele disponibile. Față de toate acestea, oamenii de știință sunt chemați să contribuie la identificarea noilor tendințe, evaluarea implicațiilor, formularea de noi paradigme și soluții practice, informarea factorilor de decizie și a oamenilor de afaceri, precum la accelerarea diseminării noilor cunoștințe. Conferința ""New trends in sustainable business and consumption”" intenționează să devină un forum internațional recurent pentru împărtășirea celor mai noi rezultate ale cercetării sau reflecției cercetătorilor cu privire la impactul transformator asupra economiei al noilor practici de afaceri și comportamente de consum. Organizatorii conferinței Basiq 2015 invită cercetătorii să propună contribuții sub formă de lucrări originale de cercetare, studii de caz sau eseuri, în special cu privire la următoarele subiecte:

  • tendințele socio-demografice; imaginarea și anticiparea viitorului societal;
  • construirea cunoașterii moderne: educație bazată pe competențe și noi modalități de consolidare a capacităților;
  • noi tehnologii-cheie în secolul 21 (big data, managementul identității, nano-tehnologii, vehicule electrice, imprimare 3D, produse noi și materiale avansate, etc.); adoptarea, acceptarea și difuzarea tehnologiilor emergente;
  • crearea de valoare pentru întreprinderi și consumatori prin inovarea modelelor de afaceri; noi forme ale interacțiunii pe piață, inovare deschisă și rețele de colaborare;
  • noi valori, atitudini și comportamente de consum; noi abordări în crearea unei culturi a calității;
  • riscuri emergente și modificări privind drepturile consumatorului.

Contribuțiile interdisciplinare și cele transversale în raport cu tematica anunțată sunt binevenite.

Pentru orice informații suplimentare vă rugăm să vizitați site-ul conferinței (www.conference.ase.ro) sau contactați secretariatul conferinței la adresa basiq2015@gmail.com.

Aspecte de la conferintadesigned by Soft Expert & hosted by Host Expert