Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Factori care afectează comportamentul consumatorilor care cumpără ecologic / “verde”: un cadru conceptual integrat

Autor:Hans Ruediger Kaufmann, Mohammad Fateh Ali Khan Panni şi Yianna Orphanidou

JEL:Q56

DOI:

Cuvinte cheie:beneficii de mediu, preţuri hedonice, depozite de deşeuri, bunuri imobiliare, zona periurbană Bucureşti

Abstract:
O parte din beneficiul net al consumului de bunuri este determinat de caracteristicile de mediu ale acestora. Dimensiunea beneficiului depinde de proprietăţile bunurilor, dar şi de modul în care acestea sunt percepute de consumatori. Prin urmare, estimarea beneficiilor de mediu permite, pe de o parte, monetizarea mediului, iar pe de altă parte formularea de aprecieri privind conştientizarea problemelor de mediu şi a impactului acestora asupra bunăstării individuale. Plecând de la aceste considerente, lucrarea urmăreşte să măsoare beneficiile de mediu pentru un consumator de bunuri imobiliare, realizând o estimare a impactului proximităţii depozitelor de deşeuri neconforme (DDN) asupra valorii acestor bunuri. Pentru estimare, s-a folosit metoda preţurilor hedonice şi s-au prelucrat date referitoare la zona periurbană Bucureşti. Furnizarea de informaţii cantitative privind importanţa criteriului ecologic în achiziţionarea de bunuri imobiliare, verificarea relevanţei pentru România a estimărilor disponibile şi identificarea modelului care explică impactul proximităţii DDN asupra valorii bunurilor imobiliare sunt principalele contribuţii aduse la dezvoltarea cunoaşterii. Concret, rezultatele obţinute se aliniază cu rezultatele unor evaluări similare realizate pe plan european, indicând faptul că 31,2% din variaţia valorii bunurilor imobiliare este determinată de proximitatea depozitului de deşeuri. Studii privind relaţia dintre dimensiunea variaţiei şi nivelul de dezvoltare pot contribui la creşterea relevanţei acestor rezultate pentru alte regiuni din România.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert