Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Aplicarea tehnologiei RFID în domeniul comertului cu amănuntul – beneficii si probleme din perspectiva consumatorului

Autor:Ádám Novotny, Lóránt Dávid şi Hajnalka Csáfor

JEL:O33, M31

DOI:

Cuvinte cheie:Internetul lucrurilor (IoT), RFID, sectorul comer?ului cu amănuntul, valoarea pentru consumator, intimitatea consumatorului.

Abstract:
Această lucrare discută despre beneficiile ?i tehnologiei RFID (identificare prin frecven?ă radio) în domeniul comer?ului cu amănuntul. RFID este o tehnologie ce permite conceptul Internet of Things (IoT) (internetul lucrurilor), care constituie o nouă viziune a internetului ca mediu ?i forum ce se extinde în viată de zi cu zi ?i care ne conectează virtual la toate obiectele care ne înconjoară. Această lucrare oferă o imagine echilibrată a RFID în comer?ul cu amănuntul arăt?nd beneficiile ?i costurile prezente ?i poten?iale, mai ales din perspectiva consumatorului. Autorii prezintă ?i rezultatele unui sondaj care a examinat atitudinea consumatorilor unguri fa?ă de amenin?ările poten?iale are RFID ?i concluzionează că aceaste atitudini fac parte dintr-o construc?ie psihologică mai mare, care rezumă opiniile ?i atitudinile fa?ă de informa?ii noi ?i tehnologii de comunicare în general. Au fost dezvăluite ?i rela?ii semnificative între demografia consumatorului ?i atitudinele sale fa?ă de aplica?iile RFID. Lucrarea sugerează o solu?ie la problema de intimitate a aplica?iilor RFID folosite în prezent, care a fost elaborată de cercetătorii de la Institutul de Cercetare IoT de la Eszterházy Károly College din Ungaria: dacă tehnologia RFID a fost introdusă în telefoane ce permit NFC ?i includ o interfa?ă cu utilizatorii, consumatorii pot fi capabili să ob?ină controlul în fa?a comunicării cu frecven?ă radio.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert