Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul si eficienta excelentei administratiei publice în promovarea IMM-urilor în tările U.E.

Autor:Aleksander Aristovnik şi Alka Obadić

JEL:D81, G24, L26, M13

DOI:

Cuvinte cheie:administra?ie publică, întreprinderi mici ?i mijlocii, a face afaceri, eficien?ă, DEA, UE

Abstract:
Articolul investighează impactul ?i eficien?a birocra?iei dezvoltării întreprinderilor mici ?i mijlocii (IMM-uri) în Uniunea Europeană (UE). În acest scop, articolul aplică o abordare non-parametrică, respectiv analiza înfă?urării datelor (en. Data envelopment analysis – DEA), pentru a evalua cei mai buni performeri în privin?a transformării piedicilor birocratice existente în indicatori selecta?i pentru IMM-uri, ca de exemplu cre?terea numărului lor, utilizarea valorii adăugate în perioada 2010-2014. Rezultatele empirice arată că Luxemburg, Suedia ?i, mai ales Statele Baltice pot fi referin?e bune pentru transformarea unui mediu relativ favorabil al excelen?ei administra?iei publice în indicator de cre?tere al IMM-urilor. Pe de altă parte, Danemarca ?i Marea Britanie, în ciuda clasamentelor ce arată u?urin?a lor de a face afaceri nu au impulsionat semnificativ cre?terea IMM-urilor în perioada analizată. Totu?i, scopul principal pentru cea mai mare parte a statelor membre ale UE, mai ales pentru Sud-Estul Europei ?i regiunea mediteraneană, rămâne reducerea în continuare a birocra?iei ce poate fi utilă îmbunătă?irii mediului de reglementare al IMM-urilor ?i astfel poate ajuta într-o recuperare ?i mai rapidă după criză.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert