Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici în procedurile de vămuire

Autor:Ioan Popa, Mihaela Gabriela Belu, Dorel Mihai Paraschiv si Ana Maria Marinoiu

JEL:F23, K33, K39

DOI:

Cuvinte cheie:bune practici, regimuri vamale, proceduri de vămuire, comer? interna?ional, indice de performan?ă logistică

Abstract:
Lucrarea prezintă principalele aspecte legate de procesul de modernizare a legisla?iei vamale comunitare ?i identifică o serie de beneficii ce decurg din implementarea măsurilor noului cod vamal comunitar modernizat. În acest context, firmele cu activitate de comer? exterior trebuie să-?i adapteze strategiile logistice la noul sistem vamal, o condi?ie necesară în vederea ob?inerii de avantaje competitive. Într-un mediu global tot mai competitiv, bunele practici în domeniul activită?ii vamale au o influen?ă pozitivă atât asupra schimburilor comerciale interna?ionale, cât ?i asupra siguran?ei ?i protec?iei consumatorilor. Rezultatele implementării bunelor practici se regăsesc ?i în clasamentele realizate de diferite institu?ii ?i organiza?ii interna?ionale privind competitivitatea în domeniul serviciilor logistice ?i u?urin?a privind derularea tranzac?iilor de comer? exterior. Acestea vizează, în principal, reducerea timpului necesar realizării procedurii de vămuire ?i reducerea costurilor aferente activită?ii logistice prin micşorarea numărului de controale fizice şi documentare, conferirea unui tratament prioritar al transporturilor în cazul în care sunt selectate pentru control, posibilitatea de a alege amplasamentul pentru efectuarea controalelor vamale ?i complectarea unui număr mai redus de informa?ii în declara?iile sumare.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert