Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Măsurarea creşterii economice utilizând Data Envelopment Analysis

Autor:Marinko Škare şi Danijela Rabar

JEL:C60, D24, E32, O40, O47

DOI:

Cuvinte cheie:eficienţă, creştere economică, productivitate, data envelopment analysis, analiză internatională transversală

Abstract:
Explorarea şi explicarea decalajelor dezvoltării economice între ţări reprezintă o rovocare importantă teoretică şi empirică. Articolul trece în revistă numeroase studii empirice privind creşterea economică şi determinanţii ei, bazate pe metoda Data Envelopment Analysis. Este pusă în evidenţă importanţa abordării non-parametrice în studiul analizei eficienţei macroeconomice şi se furnizează o perspectivă mai uşor de înţeles asupra cercetărilor din acest domeniu.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert