Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Efectele financiare pe termen lung ale maturității sistemului de management al calității bazate pe principiile ISO 9001

Autor:Ana Kundid Novokmet și Andrijana Rogošić

JEL:G30, M41, L15

DOI:

Cuvinte cheie:managementul calităţii, informaţii contabile, performanţă financiară, teoria structurii capitalului, ISO 9001

Abstract:
Informațiile contabile au fost utilizate adesea pentru a determina efectul inițiativelor de management al calității. Relația dintre managementul calității și performanța financiară a companiilor a fost explorată pe larg, dar cu rezultate contradictorii. Cele mai recente studii au introdus factori intermediari între managementul calității și performanța financiară. Obiectivul acestei lucrări este de a determina efectul maturității sistemului de management al calității al societăților asupra performanței lor financiare pe termen lung. Cercetarea empirică a fost efectuată asupra companiilor mari din Croația care dețin certificat ISO 9001. A fost utilizată analiza statistică multivariată pentru a susține ipoteza conform căreia maturitatea sistemului de management al calității contribuie la performanțele financiare ale companiilor. Rezultatele au confirmat faptul că societățile cu un sistem de management al calității mai matur au rezultate financiare pe termen lung mai bune (măsurate prin marjele EBIT, ROA, rata de solvabilitate și raportul costurilor financiare) decât companiile cu etape inițiale de maturitate ale sistemului de management al calității.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert