Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

„Sisteme (bio)economice comparate” în termeni de responsabilitate socială: Mediul natural – între capitalismul ideal, socialismul UTOPIC și intervenționismul real

Autor:Mihaela Iacob, Rodica Gherghina și Georgiana Camelia Crețan

JEL:M14, P50, Q56

DOI:10.24818/EA/2019/52/707

Cuvinte cheie:responsabilitate socială, bioeconomie, sisteme economice, capitalism, socialism, intervenționism, sustenabilitate.

Abstract:
Exercițiile comparative referitoare la sistemele economice (cu tot cu ideologiile politice pendinte) reprezintă o temă de investigație care, la prima vedere, ține de „abecedarul” științelor sociale, deși „alfabetizarea” decidenților de policy, a agenților din zona de business sau a opiniei publice lasă să se vadă scăpări surprinzătoare de înțelegere. Mediul academic – în care există altminteri un consens tacit asupra caracterului interdisciplinar al unui astfel de demers, asupra relevanței perpetue în cadrul variilor (sub)discipline, precum și asupra epuizării, oarecum, a dezbaterilor arondate – rămâne în mod subtil împărțit cu privire la o serie de delimitări teoretice sau de probatorii istorice. Prezentul articol își propune să evidențieze un (sub)domeniu al comparatismului sistemelor economice în care literatura de specialitate nu este atât polarizată, cât mai degrabă rarefiată: ce rădăcini și reverberații are „responsabilitatea socială” în cadrul marilor sisteme economice și unde și cum se manifestă componenta ei de „sustenabilitate ecologică”? Cercetarea de față își propune să revadă critic și original, în cheie „bioeconomică”, modul în care se percepe, pricepe și practică responsabilitatea socială subsumată sustenabilității între capitalismul liberal pur/economia de piață, socialismul canonic/economia de comandă și intervenționismul efectiv/economia mixtă, oferind atât evaluări apriorice, cât și ilustrări empirice.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert