Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Despre determinanții descentralizării fiscale: dovezi din cadrul UE

Autor:Francisco J. Delgado

JEL:H11, H77

DOI:10.24818/EA/2021/56/206

Cuvinte cheie:descentralizare fiscală, federalism, Uniunea Europeană, regresie cuantilă

Abstract:
Analizăm empiric determinanții descentralizării fiscale în Uniunea Europeană. Abordarea noastră constă într-o regresie cuantilă pentru perioada 2005-2017. Rezultatele arată diferențele în impactul variabilelor explicative asupra descentralizării fiscale, prin cuantile. Mai exact, deși PIB-ul pe cap de locuitor sau corupția nu sunt semnificative într-o modelare liniară, ambele sunt relevante în abordarea cuantilă cu efecte diferite de-a lungul distribuției descentralizării fiscale. Și alte variabile precum populația, densitatea sau inegalitatea nu au același impact printre cuantile, denotând limitările utilizării abordărilor liniare pentru probleme complexe precum descentralizarea fiscală.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert