Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul telemuncii asupra satisfacției în muncă a salariaților români. Evidențe empirice bazate pe analiza corespondențelor multiple (MCA) și regresia logistică

Autor:Adriana Ana Maria Davidescu, Simona-Andreea Apostu, Vasile Alecsandru Strat, Adrian Istrate Scrădeanu, Ion Daniel Zgură și Maria Gabriela Horga

JEL:C31, C38, C43, J24, J28, J81

DOI:10.24818/EA/2021/58/637

Cuvinte cheie:telemuncă; satisfacție la locul de muncă; România; studiul angajaților; indice compozit; analiza corespondenței multiple; analiza regresiei logistice.

Abstract:
Modalitățile de a lucra evoluează constant, iar în ultimul an schimbările au fost majore sub influența pandemiei COVID-19. Chiar dinaintea pandemiei, în România, flexibilitatea muncii a fost încurajată și stimulată de promovarea legii telelumuncii, devenind un factor important atît pentru angajați cât și pentru angajatori. În acest context, obiectivul principal al acestei lucrări este de a testa dacă și în ce măsură flexibilitate spațiului de lucru, poate avea impact asupra modului în care angajații români își autoevaluează nivelul de satisfacție. Pentru a ne atinge obiectivul, analiza este structurată în trei etape majore. În prima etapă este propus și construit un indicator agregat intitulat „indicator compozit pentru flexibilitatea spațiului de lucru al angajaților”. Acest indicator construit cu tehnica ACM (analiza corespondențelor multiple), folosind informații colectate printr-un sondaj reprezentativ național realizat în rândul angajaților români, este utilizat apoi în modele logistice pentru a identifica influența flexibilității asupra satisfacției. În a treia etapă sunt evidențiate diferențele dintre sub colectivități. Principalele rezultate arată că flexibilitate este un factor semnificativ care contribuie la creșterea satisfacție și de asemenea că există diferențe regionale, sectoriale și în funcție de forma de organizare a companiei.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert