Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Consideraţii etice privind etichetarea alimentelor

Autor:Lector univ. dr. Magdalena Bobe

JEL:D63, K32, L15

DOI:

Cuvinte cheie:etica managementului etichetarii; protectia consumatorului; informare; educare; legislatie

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert