Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Asigurarea calităţii în pregătirea studenţilor economişti - o abordare pragmatică

Autor:Prof. univ. dr. Nicolae Dardac, Prof. univ. dr. Viorel Petrescu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Asigurarea calitatii; Evaluarea calitatii; Promotori ai calitatii

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert